Resultaatmodule SAP

Voor het inzien van resultaten van laboratoriumonderzoek kunt u gebruik maken van de resultaatmodule van SAP.

Doorbellen afwijkende uitslagen

  • Atalmedial geeft in een aantal gevallen op eigen initiatief sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door. Deze waarden vindt u in de zogenoemde Doorbelwaardenlijst die is afgestemd met onder meer vertegenwoordigers uit de tweedelijn binnen de Raad van Advies van Atalmedial.
    .
  • Voor een volledig overzicht van de referentiewaarden wordt verwezen naar de bepalingenklapper klinische chemie.