De door Atalmedial gerapporteerde uitslagen van het laboratorium Klinisch Chemie vallen onder de ISO 15189 accreditatie van M295 Atalmedial BV. Indien een bepaling niet binnen de scope van de accreditatie is uitgevoerd, dan wordt dit expliciet vermeld in de rapportage.

Resultaatoverzicht EPIC

Voor het inzien van resultaten van laboratoriumonderzoek kunt u gebruik maken van het resultaatoverzicht van EPIC.

Doorbellen afwijkende uitslagen

  • Atalmedial geeft in een aantal gevallen op eigen initiatief sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door. Deze waarden vindt u in de zogenoemde Doorbelwaardenlijst die is afgestemd met onder meer vertegenwoordigers uit de tweedelijn binnen de Raad van Advies van Atalmedial.
    .
  • Voor een volledig overzicht van de referentiewaarden wordt verwezen naar de bepalingenklapper klinische chemie.