• Atalmedial kan ondersteunende laboratoriumwerkzaamheden verrichten ten behoeve van klinische trials die in het Ziekenhuis Amstelland plaatsvinden.
    .
  • Voor het indienen van nieuwe trials stuurt u een mail naar trials@atalmedial.nl
    .
  • Van deze teammanager ontvangt u een trialformulier. Na het volledig invullen van dit formulier door de onderzoeker wordt een initiatiebezoek gepland waarbij vanuit Atalmedial de teammanager Logistiek en de vakinhoudelijk manager Logistiek aanwezig zijn, en van de kant van de aanvrager in ieder geval de locale studiecoördinator. Eventueel is ook een externe studiecoördinator aanwezig.
    .
  • Tijdens het initiatiebezoek wordt de studie aan de hand van het trialformulier doorgenomen. Hierbij wordt ook het protocol doorgenomen en worden mogelijkheden en onmogelijkheden besproken. Op basis van de in dit gesprek vergaarde gegevens maakt de vakinhoudelijk manager logistiek een laboratorium protocol en stelt de teammanager logistiek een contract op inclusief kostenberekening. Op verzoek worden referentiewaarden, het certificaat van het laboratorium en CV’s verstrekt. Wanneer de onderzoeker/sponsor akkoord gaat met het kostenvoorstel worden de voorbereidingen voor de trial afgerond en kan de studie starten.