Beenmergservice

 • Alleen na overleg (op T 7219) is het laboratorium op werkdagen beschikbaar voor assistentie bij beenmergpuncties en beoordeling van de kwaliteit van het materiaal. Ter plekke wordt een aantal preparaten gemaakt en er zal ook een bloeduitstrijkje (uit een vingerprik) gemaakt worden. De preparaten worden op het laboratorium gekleurd met de May-Grunwald/Giemsa kleuring en beoordeeld. Tevens wordt op aanvraag, na ijzerkleuring van 2 preparaten, de ijzerreserve van het beenmerg beoordeeld. Ook kan hier worden aangegeven of een immunofenotypering van het beenmerg geïndiceerd wordt geacht.
  .
 • Aanvragen van immunofenotypering van het beenmerg bij verdenking op een acute leukemie of een maligne lymforeticulaire lokalisatie in het beenmerg moeten vergezeld gaan van een extra EDTA buis met beenmergmateriaal.
  .
 • Afname van beenmerg t.b.v. immunocytologisch onderzoek kan in principe alleen plaatsvinden op maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.00 uur en op vrijdagochtend.
  .
 • Rapportage vindt plaats in SAP. Het is een beschrijvende rapportage met als conclusie een antwoord op de vraagstelling. Indien relevant worden percentages cellen gerapporteerd.
  .
 • Eindbeoordeling vindt plaats door een internist-hematoloog of door de klinisch chemicus met aandachtsgebied hemato-oncologie.