Specifieke informatie over bepalingen

Specifieke informatie over bepalingen2021-11-30T10:10:37+01:00

Medische microbiologie

In de laboratoriumwijzer vindt u alle microbiologische bepalingen die door Atalmedial worden uitgevoerd. Bij iedere bepaling krijgt u een overzicht van de belangrijkste eigenschappen en de doorlooptijd.

Het vademecum eerste lijn en vademecum tweede lijn geven een overzicht van microbiologische diagnostiek per ziektebeeld of onderzoeksindicatie. Ziektebeelden zijn gegroepeerd per tractus.

Klinische chemie

In onze Bepalingenklapper vindt u alle klinisch chemische bepalingen die door Atalmedial worden uitgevoerd. Bij iedere bepaling krijgt u een overzicht van de belangrijkste eigenschappen, de doorlooptijd en de referentiewaarden.

De meeste voorkomende bepalingen worden nog dezelfde dag na binnenkomst van het monster aan u gerapporteerd. Voor de specifieke bepalingen zie onze bepalingenklapper. Het kan voorkomen dat u eerst meerdere (onvolledige) elektronische rapporten ontvangt voordat het laatste (volledige) rapport aan u wordt verstuurd.

Voor sommige bepalingen kan extra informatie voor u relevant zijn. Deze vindt u hieronder gerubriceerd op basis van het lichaamsmateriaal waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd. Voor microbiologische onderzoek is een apart tab opgenomen.

Niet alle onderzoeken zijn in alle regio’s van Atalmedial beschikbaar. Indien een onderzoek een beperkte beschikbaarheid heeft, wordt dit hieronder bij het onderzoek vermeld. Kijk dan in de betreffende informatiefolder, in welke regio’s uw patiënt voor het onderzoek terecht kan.

Bij bepaalde uitslagen wordt automatisch een vervolgonderzoek gedaan. Deze vindt u in dit overzicht.

Aanvullend onderzoek

Binnen de vastgestelde bewaartermijnen van monstermateriaal (zie ook de bepalingenklapper klinische chemie van Atalmedial) is het, afhankelijk van de bepaling, mogelijk om aanvullend onderzoek uit dit materiaal te laten verrichten.

Allergie-onderzoek2021-04-15T16:18:06+02:00

Immunocap-systeem
Atalmedial voert alle in-vitro allergiediagnostiek uit op het ‘Immunocap-systeem’ van ThermoFisher/Phadia.

Volledige anamnese en familiegeschiedenis
Vraag het onderzoek uitsluitend aan op basis van een volledige anamnese en familiegeschiedenis. Dit komt de doelmatigheid van het onderzoek ten goede. Denk hierbij aan provocerende (omgevings) factoren.

Screeningspakketten
Er zijn een drietal screeningspakketten beschikbaar:
Pakket 1:
Voor volwassenen: screening op de meest voorkomende inhalatie-allergenen
Pakket 2:
Voor volwassenen: screening op de meest voorkomende voedingsallergenen
Pakket 3:
voor kinderen onder de 5 jaar: een combinatie van de meest voorkomende inhalatie- en voedingsallergenen. Deze is ook bij (zeer kleine) kinderen en baby’s mogelijk.

.
Deze pakketten zijn mondiaal vastgestelde pakketten en kunnen niet gewijzigd worden. Bij een positieve screening volgt automatisch onderzoek op een aantal specifieke IgE’s en enkele mix-pakketten. Aan deze automatische uittypering zitten meerkosten verbonden. In onze allergenentabel vindt u de inhoud van deze screeningspakketten en de meest aangevraagde specifieke IgE bepalingen.

Interpretatie

 • Relatie klassen en kwantitatief IgE:
     Klasse    kU/l  interpretatie
      0  < 0.35  negatief**
      1  0.35-0.7  zwak positief
      2  0.7-3.5  positief
      3  3.5-17.5  sterk positief
      4  17.5-50  zeer sterk positief
      5  50-100  extreem positief
      6  > 100  extreem sterk positief

** Let op: in uitzonderlijke gevallen kunnen waarden tussen de 0,00 en < 0,35 kU/l indicatief zijn voor een allergische reactie.

 • Atalmedial levert bij de resultaten van allergieonderzoek automatisch advies en interpretatieteksten. Indien u geen advies en interpretatieteksten wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken bij klant contact centrum van Atalmedial, T. 088 0037 710.
  .
 • Het interpreteren van specifiek IgE resultaten dient altijd in samenhang met de klachten van de patiënt en anamnese plaats te vinden.
  .
 • Het vinden van specifiek IgE bij een patiënt geeft aan dat de patiënt gesensibiliseerd is, maar betekent niet dat er een daadwerkelijk allergische reactie is. Interpretatie van resultaten van in-vitro allergie-onderzoek is mede afhankelijk van het klinische beeld en de mogelijke kruisreactiviteit.
  .
 • Resultaten van in-vitro allergiediagnostiek kunnen vergezeld gaan van interpretatie en adviezen, gegeven op basis van het resultaat. Dit commentaar is mede opgesteld in overleg met een allergoloog van een van de bij Atalmedial aangesloten ziekenhuizen.
Dysmorfe erytrocyten2020-02-22T19:45:39+01:00
 • Resultaten van dysmorfe erytrocyten in urine worden gerapporteerd als percentage van het totaal aantal erytrocyten.
  .
 • Interpretatie volgens Snoek et al, NTvG 1994: 138; 721 – 726 met een afkappunt van 40% voor een urologische oorzaak (aanwezigheid van ≥40% dysmorfe erytrocyten sluit een urologische oorzaak van de hematurie uit).
Immuuncytologisch onderzoek B.A.L.2020-02-22T19:52:16+01:00

Immuuncytologisch onderzoek van leukocyten in Broncho-alveolaire lavage vloeistof (BALF) kan bij bepaalde longaandoeningen een waardevolle bijdrage leveren. Gedacht moet worden aan aandoeningen veelal gepaard gaande met een lymfocytaire infiltratie in het longcompartiment en een verschuiving van de lymfocytensubpopulaties in de BALF, zoals sarcoïdose, IPF, BOOP en EAA. Immuuncytologisch onderzoek in BALF kan alleen na telefonische afspraak op 020 – 7557 219 worden gedaan.

Ga naar de bovenkant