Voorwaarden

 • Alleen op medische indicatie van een arts, indien het voor de patiënt fysiek of geestelijk onmogelijk is om naar een afnamelocatie of ziekenhuispolikliniek te komen.

Aanvraag huisbezoek voor de volgende dag

 • Wij werken met voorkeursdagen die, per postcode van uw patiënt, zijn opgenomen in
  deze lijst. Per postcode van patiënt ziet u twee voorkeursdagen.
  .
 • U kunt huisbezoeken via ons klantcontactcentrum per fax of e-mail aanvragen:
  F: 088 – 0037 798
  E: kcc@atalmedial.nl

Maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen)

 • Uiterlijk 16.00 uur moet aanvraag binnen zijn voor de eerstvolgende voorkeursdag.
  .
 • De poliklinische EPIC orderbrief vervolgens:
 • Geef bij de aanvraag aan wanneer de patiënt een afspraak heeft bij de arts zodat de bloedafname tijdig kan worden ingepland.
  .
 • Is de volgende werkdag niet de voorkeursdag, maar is de afname toch voor volgende dag nodig?
  • Neem contact op met het klantcontactcentrum via:
   T 088 – 0037 710
   .
 • Let op: ‘nuchter’ onderzoeken aanvragen is niet mogelijk.

Aanvraag huisbezoek op een langere termijn dan voor de volgende dag

Maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen)

 • Uiterlijk 16.00 uur moet aanvraag binnen zijn.
 • Geef bij de aanvraag aan wanneer de patiënt een afspraak heeft bij de arts zodat de bloedafname tijdig kan worden ingepland.
  .
 • Het is niet mogelijk om huisbezoeken langer dan drie maanden vooruit te plannen.

Tijdstippen huisbezoeken

Maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen)

 • Tussen 07.45 uur en 15.00 uur.