Afname door de afdeling

Afname door de afdeling2020-02-22T17:12:17+01:00

Hieronder vindt u relevante informatie voor bloedafname voor het geval uw eigen ziekenhuismedewerkers bloed afnemen.

Wanneer zelfafname?2020-02-22T18:47:52+01:00
 • Bloedafname door ziekenhuismedewerkers wordt zoveel mogelijk toegepast op de SEH, IC en AOA.
  .
 • Het is niet toegestaan om bloed af te nemen uit:
  • een arm aan dezelfde lichaamshelft waar een mastectomie heeft plaatsgevonden.
  • een arm, waarin een infuus is aangesloten, behalve als het infuus 5 minuten eerder is stilgezet (graag dan noteren op de aanvraag).
Order aanmaken door ziekenhuismedewerker2023-02-07T17:49:15+01:00

Aanvraag via EPIC. Zie hiervoor de EPIC Tipsheet.

Te gebruiken afnamemateriaal2020-02-22T17:14:26+01:00
 • Het te gebruiken afnamemateriaal staat met kleurcoderingen op de SAP afnamestickers vermeld.
  .
 • Vochten, zoals liquor, ascites e.d. dienen in dezelfde buizentypen te worden aangeleverd als de bepalingen in bloed. Bijvoorbeeld: celonderzoek in EDTA-buis (paarse dop) en chemie bepalingen in heparinebuis (mintgroene dop).
Volgorde van buizen als meerdere buizen afgenomen moeten worden2020-02-22T17:14:06+01:00
 • Als meerdere buizen afgenomen moeten worden, dient bij voorkeur de hierna vermelde volgorde te worden aangehouden:
  1. Kweekflesje Aeroob
  2. Kweekflesje Anaeroob
  3. Blauwe dop, citraatbuis
  4. Rode dop, stolbuis zonder gel
  5. Gele dop, grote stolbuis met gel
  6. Donkergroene dop, heparinebuis zonder gel
  7. Mintgroene dop, heparinebuis met gel
  8. Paarse dop, EDTA buis
  9. Lichtpaars, EDTA buis
  10. Wit, EDTA buis met gel
  11. Grijs, NaF buis
  12. Donkerblauw, heparinebuis zonder gel
  13. Capillair met heparine t.b.v. vingerprik
 • Let er op dat bij een ‘open afname’ (zonder vacuüm), de juiste dop op de juiste buis wordt teruggeplaatst.
  .
 • Materiaal opgevangen in verschillende buizen kan niet worden samengevoegd/ overgeheveld i.v.m. beïnvloeding van de testresultaten (bv Kalium!).
Correct identificeren van materiaal2020-02-22T17:20:20+01:00
 • Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor een correct geïdentificeerde aanvraag.
  .
 • Vermeld daarom op de buis altijd:
  • Naam
  • Geboortedatum van de patiënt
  • Afnamedatum en afnametijd.
   .
 • Plak geen etiketten over elkaar heen.
  .
 • Niet goed geïdentificeerd materiaal wordt niet in behandeling genomen.
  .
 • U zult als aanvrager geïnformeerd worden indien niet geïdentificeerd materiaal door Atalmedial is ontvangen.
  .
 • Het ongeïdentificeerd materiaal wordt vernietigd en u zult te allen tijde moeten zorgdragen dat een nieuwe afname bij de juiste patiënt gedaan wordt en correct geïdentificeerd naar Atalmedial wordt gebracht. Over dit kwaliteitsissue bij overdracht van verantwoordelijkheden kan niet worden gediscussieerd.
Inleveren van het materiaal2020-02-22T17:23:05+01:00
 • Verzend het materiaal, volledig geïdentificeerd en vergezeld van volledig ingevulde aanvraagformulieren, per buizenpost naar het laboratorium of lever het afgenomen materiaal tussen 08.00 en 16.30 uur in bij een medewerker bloedafname of tussen 16.30 en 08.00 uur bij de dienstdoende analist op het laboratorium. Het laboratorium neemt zowel bloed en andere lichaamsvloeistoffen voor klinische chemie en medische microbiologie aan, alsmede materiaal voor PA VUMC.
  .
Bewaartijden bloed/plasma/serum2020-02-22T17:21:52+01:00
 • Lithium heparine plasma wordt drie werkdagen bewaard.
  Zie voor overig materiaal en de betreffende test de bepalingenklapper klinische chemie van Atalmedial voor de bewaartijden.
Bloedsuikers2020-02-22T17:22:32+01:00
 • De bloedsuikers worden door de afdeling zelf geprikt met behulp van de Accu-Check point-of-care glucosemeters.
Prikaccidenten2020-02-22T17:20:59+01:00
 • Zowel binnen als buiten kantoortijden dient de aanvraag voor een prikaccident altijd te lopen via de SEH (dienstdoende) assistent interne.
  .
 • Het materiaal van de bron wordt volgens protocol op HIV en Hepatitis C onderzocht. Voorafgaand zal omwille van de snelheid op het laboratorium in het Ziekenhuis Amstelland een HIV sneltest uitgevoerd worden. Order de HIV sneltest op een aanvraagformulier klinische chemie en order de Hepatitis C en HIV op een aanvraagformulier medische microbiologie van Atalmedial. Meld het laboratorium via T 7218 dat er materiaal onderweg is voor afhandeling prikaccident.
  .
 • Indien een nieuwe afname noodzakelijk is om infectieserologisch onderzoek te laten verrichten, dient u een laboratorium te instrueren voor een nieuwe afname. Indien de bron in de kliniek ligt opgenomen, moet hiervoor een SAP order worden geplaatst. Overige aanvragen kunnen op een papieren aanvraagformulier worden gedaan.
Ga naar de bovenkant