• Op het laboratorium is een verzamelpunt voor kweekmaterialen.
    .
  • Het materiaal wordt hier op vaste tijden door Atalmedial naar het Microbiologisch laboratorium vervoerd.
    .
  • De afdeling dient bij spoed zelf voor transport van kweekmaterialen naar het Microbiologisch laboratorium te zorgen.
    .
  • Let op: Kweekmaterialen mogen vanwege besmettingsgevaar nooit per buizenpost naar het lab gestuurd worden.