• Semenonderzoek wordt aangevraagd op een papieren aanvraagformulier van Atalmedial.
    .
  • Semen kan op afspraak worden ingeleverd op de polikliniek bloedafname in Amstelveen.
    .
  • Let op: de patiënt dient zelf na de aanvraag een afspraak te maken via het klantcontactcentrum
    T  088 0037 735