• Semenonderzoek wordt aangevraagd via een poliklinische order in EPIC, de papieren orderbrief wordt aan de patiënt meegegeven.
  .
 • Let op: de patiënt dient zelf na de aanvraag specifiek een afspraak te maken voor samenanalyse via het klantcontactcentrum
  T  088 0037 735
  .
 • Verdere instructies omtrent dit onderzoek staan beschreven in de betreffende informatiefolder op de website van Atalmedial
  .
 • Semen kan op afspraak worden ingeleverd op de polikliniek bloedafname in Amstelveen. Het semen wordt vervolgens direct geanalyseerd.