•  De aanvraagprocedure voor klinische patiënten loopt via SAP.
  .
 • Poliklinische orders worden op een volledig ingevuld Atalmedial aanvraagformulier gedaan en meegegeven aan de patiënt.
  .  
 • Met uitzondering van laboratoriumaanvragen voor de prikrondes genereert SAP altijd een aanvraagformulier.
  • Bij een klinisch order moet dit aanvraagformulier altijd samen met de afgenomen materialen aan het laboratorium worden aangeboden, met uitzondering van de afdelingen IC, SEH en AOA.
   .
 • Regulier georderde medicijnspiegels worden door Atalmedial bepaald en gerapporteerd.
  .
 • Indien medicatiespiegels naar het VUmc gestuurd moeten worden, kan in SAP de order -Medicijn onbekend VUmc- worden geplaatst.
  .

  • Let op : een papieren VUmc-formulier voor de medicatieaanvraag moet worden ingevuld voor het versturen naar het VUmc.
   .
  • Atalmedial doet in dat geval wel de afname; tenzij expliciet in SAP vermeldt dat er ander materiaal nodig is, zal Atalmedial altijd een serumbuis zonder gel afnemen.
   .
  • Indien het een Cito-aanvraag betreft dan draagt Atalmedial zorg voor het transport naar het VUmc.
   .
  • De aanvrager dient ervoor zorg te dragen dat de dienstdoende apotheker van VUmc op de hoogte is van de komst van het materiaal.