Aanvraagprocedure via SAP

 • De aanvraagprocedure voor klinische patiënten loopt voor wat betreft aanvragen klinische chemie en apotheek/medicijnspiegels in bloed via SAP.
  • Let op voor aanvragen van bepalingen in vochten of feces geldt een papieren aanvraagprocedure.
   .
 • Indien over het plaatsen van laboratoriumaanvragen via SAP vragen of onduidelijkheden zijn, dient allereerst contact opgenomen te worden met functioneel beheer van ZHA via:
  T 020 7556 391
  .
 • Met uitzondering van laboratoriumaanvragen voor de prikrondes genereert SAP altijd een aanvraagformulier.
  • Bij een klinisch order moet dit aanvraagformulier altijd samen met de afgenomen materialen aan het laboratorium worden aangeboden, met uitzondering van de afdelingen IC, SEH en AOA.
   .
 • Voor Cito-afnames buiten de prikrondes moet na het plaatsen van het order in SAP contact worden opgenomen met het laboratorium voor het inplannen van de bloedafname. Binnen kantooruren dient er gebeld te worden met T 020 7557 224 en in de dienst met T 020 7557 218.
  .
 • Met de hand bijgeschreven opmerkingen en testen op elektronische orderen worden om procestechnische redenen niet in behandeling genomen.
  .
 • Indien een laboratoriumonderzoek niet standaard via SAP te orderen is, dient altijd contact opgenomen te worden met de dienstdoende klinisch chemicus via:
  T  088 0037 870

Aanvullend onderzoek

 • Binnen de vastgestelde bewaartermijnen van monstermateriaal (zie ook de bepalingenklapper klinische chemie) is het, afhankelijk van de bepaling, mogelijk om aanvullend onderzoek uit dit materiaal te laten verrichten.
  .
 • Om een nabepaling aan te vragen dient tijdens kantooruren contact te worden opgenomen met het klantcontactcentrum via:
  T  088  0037 710
  en buiten kantooruren met de dienstdoende analist via:
  T 020 7557 218
  .
 • Serum en heparineplasma worden 3 werkdagen bewaard, met uitzondering van spijtserum en spijtplasma, die langer bewaard worden. Serum, dat is ingestuurd voor allergie of immunodiagnostiek wordt 1 maand bewaard. EDTA-bloed wordt 3 werkdagen bewaard maar is na 24 uur alleen geschikt voor het meten van niet hematologische parameters.