Aanvraagprocedure via EPIC

 • De aanvraagprocedure voor klinische en poliklinische patiënten loopt voor wat betreft aanvragen klinische chemie en apotheek/medicijnspiegels in bloed, vochten of feces via EPIC.
  .
 • Indien over het plaatsen van laboratoriumaanvragen via EPIC vragen of onduidelijkheden zijn, dient allereerst contact opgenomen te worden met de  EPIC superuser van je afdeling. Het laboratorium werkt niet met EPIC en kan je vragen niet beantwoorden. Daarnaast wordt je verwezen naar het EPIC tabblad op intranet van het Ziekenhuis Amstelland.
  .
 • Bij orders geplaatst door afdelingen die zelf materiaal afnemen/insturen genereert EPIC altijd een aanvraagformulier (loopbrief).
  • Bij een klinisch order moet dit aanvraagformulier altijd samen met de afgenomen materialen aan het laboratorium worden aangeboden.
   .
 • Voor Cito-afnames buiten de prikrondes moet na het plaatsen van het order in EPIC contact worden opgenomen met het laboratorium voor het inplannen van de bloedafname. Met het EPIC-patiëntnummer kan in het lab de geplaatste order worden opgegeven. Binnen kantooruren dient er gebeld te worden met T 020 7557 224 en in de dienst met T 020 7557 218.
  .
 • Met de hand bijgeschreven opmerkingen en testen op elektronische orders worden om procestechnische redenen niet in behandeling genomen.
  .
 • Indien een laboratoriumonderzoek niet standaard via EPIC te orderen is, kan de code ‘Onbekende bepaling’ worden gebruikt. Er dient altijd contact opgenomen te worden met de dienstdoende klinisch chemicus via:
  T  088 0037 870

Verdere instructies rondom orderen in het ZHA zijn terug te vinden op de instructiepagina van EVA Wiki

Aanvullend onderzoek

 • Binnen de vastgestelde bewaartermijnen van monstermateriaal (zie ook de bepalingenklapper klinische chemie) is het, afhankelijk van de bepaling, mogelijk om aanvullend onderzoek uit dit materiaal te laten verrichten.
  .
 • Om een nabepaling aan te vragen dient tijdens kantooruren contact te worden opgenomen met het laboratorium via:
  T  020  7557 224
  en buiten kantooruren met de dienstdoende analist via:
  T 020 7557 218
  .
 • Serum en heparineplasma worden 3 werkdagen bewaard, met uitzondering van spijtserum en spijtplasma, die langer bewaard worden. Serum, dat is ingestuurd voor allergie of immunodiagnostiek wordt 1 maand bewaard. EDTA-bloed wordt 3 werkdagen bewaard maar is na 24 uur alleen geschikt voor het meten van niet-hematologische parameters.