Aanvraagprocedure

  • Bloedproducten worden aangevraagd op een volledig ingevuld aanvraagformulier (rood).
    .
  • Er dient altijd gebeld te worden over de aanvraag van bloedproducten.
    • toestel 7228 (binnen kantooruren) of 7218 (buiten kantooruren).

Indicatie voor toediening van bloedproducten

  • Conform CBO Richtlijn Bloedtransfusie 2011, Transfusiegids 2011 en Sanquin bloedwijzer 2013 te verkrijgen via de website van Sanquin.
    .
  • Aanvragen voor bloedproducten die niet aan deze indicaties voldoen dienen eerst met de dienstdoende klinisch chemicus te worden overlegd.