Aanvraagprocedure

  • Bloedproducten worden aangevraagd via EPIC op de wijze die beschreven staat in de Tipsheet van EPIC. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klinische en poliklinische orders.
    .
  • Na het plaatsen van een order in EPIC dient er volgens de huidige werkwijze altijd gebeld te worden met het laboratorium. Zonder telefonisch overleg worden er geen bloedproducten gereserveerd of besteld.
    • toestel 7228 (binnen kantooruren) of 7218 (buiten kantooruren).

Indicatie voor toediening van bloedproducten

  • Conform de Richtlijn Bloedtransfusiebeleid 2021.