Uitslagen klinische chemie

Uitslagen klinische chemie2023-06-07T08:31:33+02:00

De door Atalmedial gerapporteerde uitslagen van het laboratorium Klinisch Chemie vallen onder de ISO 15189 accreditatie van M295 Atalmedial BV. Indien een bepaling niet binnen de scope van de accreditatie is uitgevoerd, dan wordt dit expliciet vermeld in de rapportage. 

Resultaatmodule EPIC

 • Voor het inzien van resultaten van laboratoriumonderzoek dient in eerste instantie gebruik  gemaakt te worden de resultaatmodule van EPIC.
  .
 • In geval van twijfel over de juistheid van de (weergave) van de uitslag of bij het niet beschikbaar zijn van EPIC door een andere oorzaak dan een netwerkstoring en/of stroomstoring dient gebruik gemaakt te worden van resultaatinzage via het programma Cyberlab te vinden via een link in EPIC.

Doorbellen afwijkende uitslagen

 • Atalmedial geeft in een aantal gevallen op eigen initiatief sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door. Deze waarden vindt u in de zogenoemde Doorbelwaardenlijst die is afgestemd met onder meer vertegenwoordigers uit de tweedelijn binnen de Raad van Advies van Atalmedial.
  .
 • Voor een volledig overzicht van de referentiewaarden wordt verwezen naar de bepalingenklapper klinische chemie.

Specifieke informatie per locatie

Hoofddorp en Heemstede2019-11-20T20:43:13+01:00
 • Rapportage vindt continu plaats via EPIC. Resultaten zijn in EPIC te raadplegen via de laboratoriummodule van EPIC als ook via Cyberlab.
  .
 • Bloedgassen worden altijd zo spoedig mogelijk na afname bepaald.
  .
 • Alléén geautoriseerde uitslagen worden gerapporteerd; een # op een elektronisch rapport betekent dat er nog geen eindvalidatie (autorisatie) heeft plaatsgevonden. In het EPD staat dan de term ‘voorlopig’ ten teken dat de uitslag t.g.v. een autorisatie nog kan veranderen.
  .
 • Uitslagen van de volgende bepalingen komen 2 à 3 keer per week beschikbaar:

 • Uitslagen van de volgende bepalingen komen wekelijks beschikbaar:

 • Uitslagen van porfyrines, oxalaat en viscositeit komen eens per 2 weken, bij voldoende aanbod, beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar CF mutatie, α- thalassemie, BCR/ABL, JAK2 en HFE genmutatie onderzoek (hemochromatose).
  .
 • Indien een uitslag eerder dan hierboven genoemd gewenst is, dient contact te worden opgenomen met een van de klinisch chemici.Voor niet genoemde bepalingen kan bij het laboratorium worden nagevraagd, binnen welke tijd de uitslag bekend kan zijn.

 

 

Haarlem Noord en Zuid2019-11-20T20:42:39+01:00
 • De resultaten zijn in het EPD te raadplegen via de laboratoriummodule van het EPD als ook via Cyberlab.
  .
 • Bloedgassen worden altijd, direct na afname, meteen bepaald.
  .
 • Alléén geautoriseerde uitslagen worden gerapporteerd; Een # op een elektronisch rapport betekent dat er nog geen eindvalidatie (autorisatie) heeft plaatsgevonden. In het EPD staat dan de term ‘voorlopig’ ten teken dat de uitslag t.g.v. een autorisatie nog kan veranderen.
  .
 • Uitslagen van de volgende bepalingen komen 2 à 3 keer per week beschikbaar:

 • Uitslagen van de volgende bepalingen komen wekelijks beschikbaar:

 • Uitslagen van porfyrines, oxalaat en viscositeit komen eens per 2 weken, bij voldoende aanbod, beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar CF mutatie, α- thalassemie, BCR/ABL, JAK2 en HFE genmutatie onderzoek (hemochromatose).
  .
 • Indien een uitslag eerder dan hierboven genoemd gewenst is, dient contact te worden opgenomen met een van de klinisch chemici.Voor niet genoemde bepalingen kan bij het laboratorium worden nagevraagd, binnen welke tijd de uitslag bekend kan zijn.

 

Ga naar de bovenkant