Atalmedial trombosezorg verzorgt voor patiënten de begeleiding bij het gebruik van hun antistollingsmedicatie. Voor al onze voordelen zie ook de informatie op onze website voor onze cliënten.

Atalmedial is aangesloten bij de FNT, de koepelorganisatie van de Nederlandse Trombosediensten, en bij de Cliëntenraad Trombose Diensten die de gemeenschappelijke belangen van trombosedienstcliënten behartigt.

Binnenkort krijgt uw patiënt een uitnodiging van de overheid voor de COVID-19-vaccinatie

Instrueer uw patiënt om deze datum zo snel mogelijk door te geven aan een medewerker Trombosezorg. Dat kan:

De trombosezorg past de dosering van uw patiënt zo aan dat de INR-waarde op de datum van vaccinatie <3,5 is en er veilig gevaccineerd kan worden.

Bloedafname

De medewerkers van Atalmedial prikken periodiek bloed bij de patiënt.
Bloedafname vindt plaats op alle afnamelocaties van Atalmedial, tijdens de openingstijden zoals vermeld onder Locaties en openingstijden.

Op medische indicatie kunnen patiënten ook op werkdagen thuis geprikt worden.
Atalmedial gebruikt al jaren de vingerprik om de INR-waarde bij patiënten te bepalen. Na de INR-bepaling wordt door onze doseerartsen en doseeradviseurs een doseeradvies gemaakt. De volgende dag ontvangt de patiënt een doseerkalender met een medicatievoorschrift.

De veiligheid van uw patiënt en die van onze medewerkers is voor ons van groot belang. Daarom belt Atalmedial de patiënt één werkdag voorafgaand aan de afspraak van een huisbezoek voor triage in verband met het coronavirus zodat de juiste (beschermings)maatregelen genomen kunnen worden. Wanneer uw patiënt op de dag van het huisbezoek toch klachten heeft (zoals koorts en/of hoesten en/of kortademigheid en/of keelpijn) die hij/zij niet eerder bij de triage heeft gemeld, vragen wij de patiënt om telefonisch contact op te nemen met de afdeling Trombosezorg op T 088 0037 750 (op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.30 uur).

Zelfmeten

Alle patiënten met een antistollingsindicatie wordt de mogelijkheid geboden met in bruikleen gegeven apparatuur bij zichzelf de stollingstijd te meten. De afdeling Trombosezorg verzorgt de opleiding en de begeleiding en verstrekt naast de apparatuur, de meetstrips en priklancetten.

Aanmelden patiënten

U kunt een nieuwe patiënt aanmelden door het (her)aanmeldingsformulier Trombosezorg in te vullen en te mailen naar atalmedialtrombosezorg@zorgmail.nl (deze mail kunt u uitsluitend bereiken via uw eigen beveiligde zorgomgeving). Na ontvangst van het formulier neemt de afdeling Trombosezorg contact op met de patiënt om op korte termijn een intakegesprek in te plannen. Tijdens dat gesprek wordt ook de eerste controle uitgevoerd.

Beleid rondom ingrepen

In het geval van een ingreep bij uw patiënt, kunt u het door u voorgestelde beleid met ons delen via het ingrepenformulier trombosezorg. U kunt deze mailen naar atalmedialtrombosezorg@zorgmail.nl (deze mail kunt u uitsluitend bereiken via uw eigen beveiligde zorgomgeving). Na ontvangst van het formulier voert de afdeling Trombosezorg uw voorgeschreven beleid uit.

Contactgegevens Atalmedial trombosezorg