Beenmergservice

 • Van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 15.00 uur zal het laboratorium beschikbaar zijn voor assistentie bij beenmergpuncties en beoordeling van de kwaliteit van het materiaal. Ter plekke wordt een aantal preparaten gemaakt en er zal ook een bloeduitstrijkje (uit een vingerprik) gemaakt worden. De preparaten worden op het laboratorium gekleurd met de May-Grunwald/Giemsa kleuring en beoordeeld. Tevens wordt op aanvraag, na ijzerkleuring van 2 preparaten, de ijzerreserve van het beenmerg beoordeeld.
  .
 • Aanvragen van immunofenotypering van het beenmerg bij verdenking op een acute leukemie of een maligne lymforeticulaire lokalisatie in het beenmerg moeten vergezeld gaan van een extra EDTA buis met beenmergmateriaal.
  .
 • Voor laboratoriumassistentie bij een cytologische punctie kan een afspraak gemaakt worden
  op T 023-2248208(tussen 08.00 en 16.30 uur). Bij deze afspraak kan ook worden aangegeven of een immunofenotypering van het beenmerg geïndiceerd wordt geacht. Op dit moment geldt een maximum aantal van 5 beenmergen in totaal voor immunocytologisch onderzoek per dag.
  .
 • Afname van beenmerg t.b.v. immunocytologisch onderzoek kan in principe alleen plaatsvinden op maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.00 uur en op vrijdagochtend.
  .
 • Rapportage vindt plaats via EPIC. Het is een beschrijvende rapportage met als conclusie een antwoord op de vraagstelling. Indien relevant worden percentages cellen gerapporteerd.
  .
 • Eindbeoordeling vindt plaats door een internist-hematoloog of door de klinisch chemicus met aandachtsgebied hemato-oncologie.