Uw patiënten die geen corona-gerelateerde klachten hebben, moeten een afspraak maken voor bloedafname of het inleveren van materialen of voor functieonderzoeken. Hiermee houden we het aantal mensen in de wachtruimte beperkt om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen borgen.

Ziekenhuislocaties van Spaarne Gasthuis
Op de ziekenhuislocaties kunnen patiënten alleen op afspraak terecht

  • Spaarne Gasthuis Hoofddorp;
  • Spaarne Gasthuis Haarlem Noord;
  • Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid;
  • Spaarne Gasthuis Heemstede.

Andere afnamelocaties dan de ziekenhuislocaties
Raadpleeg de locatielijst op afspraak om te zien bij welke andere locaties uw patiënten terecht kunnen.

Het inplannen van een afspraak

Met behulp van het online afsprakensysteem kan een afspraak worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak is internet en een e-mailadres nodig. Indien dit niet mogelijk is, dan kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via T 088 – 0037 705. 

Is het voor uw patiënt niet mogelijk online een afspraak te maken?

Indien er geen mogelijkheid is om een afspraak te maken, dan kunnen uw patiënten terecht op één van onze inloopspreekuren. Raadpleeg de locatielijst inloopspreekuur om te zien bij welke locaties uw patiënten terecht kunnen.

Afspraak wijzigen of annuleren

Wil uw patiënt een gemaakte afspraak wijzigen of annuleren, bijvoorbeeld vanwege het feit dat hij/zij onverhoopt corona-gerelateerde klachten heeft, dan moet hij/zij contact opnemen met ons klantcontactcentrum. Het klantcontactcentrum (afspraken) is bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur via T 088 0037 705.

Kunnen alle onderzoeken overal uitgevoerd worden?

Voor de volgende (functie)onderzoeken kunnen alleen afspraken worden gemaakt na contact met ons klantcontactcentrum:

  • dysmorfe erytrocyten
  • semen
  • synacthen
  • lactose tolerantie test
  • H2-ademtesten