Afname door de afdeling

Afname door de afdeling2019-11-24T19:23:05+01:00

Hieronder vindt u relevante informatie voor bloedafname voor het geval uw eigen ziekenhuismedewerkers bloed afnemen.

Wanneer zelfafname?2020-02-13T12:58:26+01:00
 • Bloedafname door ziekenhuismedewerkers wordt zoveel mogelijk toegepast op de SEH, IC, CCU/EHH en Dialyse. In combinatie met de buizenpost is deze werkwijze de snelste methode om uitslagen te verkrijgen.
  .
 • Het is niet toegestaan om bloed af te nemen uit:
  • Een arm aan dezelfde lichaamshelft waar een mastectomie heeft plaatsgevonden.
  • Een arm, waarin een infuus is aangesloten, behalve als het infuus 5 minuten eerder is stilgezet (graag dan noteren op de aanvraag).
Order aanmaken door ziekenhuismedewerker2019-11-17T12:58:49+01:00

Aanvraag via EPIC volgens de procedure die bij het ziekenhuis is beschreven.

Te gebruiken afnamemateriaal2019-11-17T13:11:41+01:00
 • Het te gebruiken afnamemateriaal staat (middels kleurcoderingen) op het EPIC orderformulier vermeld.
  .
 • Dit kleurgecodeerde aanvraagformulier t.b.v. buistype afname is te vinden op het Spaarne Gasthuis-intranet onder: Zorgproces> Atalmedial>Routine afnameformulier kliniek.
  .
 • Vochten, zoals liquor, ascites e.d. dienen in dezelfde buizentypen te worden aangeleverd als bloed. Bijvoorbeeld: celonderzoek in EDTA-buis (paarse dop) en chemie bepalingen in heparinebuis (mintgroene dop).
Volgorde van buizen als meerdere buizen afgenomen moeten worden2019-11-17T13:12:29+01:00
 • Als meerdere buizen afgenomen moeten worden, dient bij voorkeur de hierna vermelde volgorde te worden aangehouden:
  1. Kweekflesje Aeroob.
  2. Kweekflesje Anaeroob.
  3. Blauwe dop, citraatbuis.
  4. Rode dop, stolbuis zonder gel.
  5. Gele dop, grote stolbuis met gel.
  6. Donkergroene dop, heparinebuis zonder gel.
  7. Mintgroene dop, heparinebuis met gel.
  8. Paarse dop, EDTA buis.
  9. Lichtpaars, EDTA buis.
  10. Wit, EDTA buis met gel.
  11. Grijs, NaF buis.
  12. Donkerblauw, heparinebuis zonder gel.
  13. Capillair met heparine t.b.v. vingerprik.
 • Let er op dat bij een ‘open afname’ (zonder vacuüm), de juiste dop op de juiste buis wordt teruggeplaatst.
  .
 • Materiaal opgevangen in verschillende buizen kan niet worden samengevoegd/ overgeheveld i.v.m. beïnvloeding van de testresultaten (bv Kalium!).
Correct identificeren van materiaal2019-11-17T13:04:07+01:00
 • Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor een correct geïdentificeerde aanvraag.
  .
 • Vermeldt daarom op de buis altijd:
  • Naam.
  • Geboortedatum van de patiënt.
  • Afnamedatum en afnametijd.
   .
 • Plak geen etiketten over elkaar heen.
  .
 • Niet goed geïdentificeerd materiaal wordt niet in behandeling genomen.
  .
 • U zult als aanvrager geïnformeerd worden indien niet geïdentificeerd materiaal door Atalmedial is ontvangen.
  .
 • Het ongeïdentificeerd materiaal wordt vernietigd en u zult te allen tijde moeten zorgdragen dat een nieuwe afname bij de juiste patiënt gedaan wordt en correct geïdentificeerd naar Atalmedial wordt gebracht. Over dit kwaliteitsissue bij overdracht van verantwoordelijkheden kan niet worden gediscussieerd.
Inleveren van het materiaal2019-11-17T13:13:23+01:00
 • Locatie Hoofddorp
  Verzend het materiaal, vergezeld van volledig ingevulde aanvraagformulieren, per buizenpost naar het laboratorium of lever het tussen 08.00 en 16.30 uur in bij een medewerker bloedafname of tussen 16.30 en 08.00 uur bij een analist op het laboratorium.
  .
 • Locatie Haarlem-Zuid
  Verzend het materiaal, vergezeld van volledig ingevulde aanvraagformulieren, per buizenpost naar het laboratorium of lever het tussen 08.00 en 16.30 uur in bij een medewerker bloedafname of tussen 16.30 en 08.00 uur bij een analist op het laboratorium.
  .
 • Locatie Haarlem-Noord
  Breng het materiaal, vergezeld van volledig ingevulde aanvraagformulieren, tijdens kantooruren naar het laboratorium, verzend het materiaal buiten kantooruren naar locatie Zuid volgens de geldende procedure.
  .
 • Locatie Heemstede
  Breng het materiaal, vergezeld van volledig ingevulde aanvraagformulieren, tijdens kantooruren naar het laboratorium, verzend het materiaal buiten kantooruren naar locatie Hoofddorp volgens de geldende procedure.
Bewaartijden bloed/plasma/serum2020-02-13T13:02:29+01:00

Lithium heparine plasma wordt drie werkdagen bewaard.
Zie voor overig materiaal en de betreffende test de bepalingenklapper klinische chemie van Atalmedial voor de bewaartijden.

Bloedsuikers2020-02-13T13:04:54+01:00

De bloedsuikers worden door de afdeling zelf geprikt met behulp van de Accu-Check point-of-care glucosemeters.

Prikaccidenten2019-11-17T13:08:30+01:00
 • Zowel binnen als buiten kantoortijden dient de aanvraag voor een prikaccident altijd te lopen via de SEH (dienstdoende) assistent interne.
  .
 • Het plaatsen van een laboratoriumaanvraag in het kader van een prikaccident mag uitsluitend via EPIC en dient volledig te zijn ingevuld (orderen via LAB serologie – infectieziekten serologie). Stuur het EPIC-aanvraagformulier, eventueel vergezeld van nieuw afnamemateriaal, met spoed naar het laboratorium. Meld te allen tijde het laboratorium dat een aanvraag voor afhandeling Prikaccident onderweg is op tel 48256(binnen kantoortijden) of tel 48259 (buiten kantoortijden).
  .
 • Indien een nieuwe afname noodzakelijk is om eventueel infectieserologisch onderzoek bij het Streeklab Haarlem te laten verrichten, dient u eventueel i.o.m. dienstdoende arts-microbioloog van het Streeklab Haarlem zelf de afname te laten verrichten.
Ga naar de bovenkant