Locatie Hoofddorp

 • Op het laboratorium is een verzamelpunt voor kweekmaterialen.
  .
 • In het ziekenhuis zijn ook 2 verzamelpunten:
  • Op verdieping 2E – kamer tegenover het milieustation.
  • Op verdieping 3E – middenstuk centraal plein tegenover het milieustation.
   .
 • Het materiaal wordt hier op vaste tijden door het Streeklab Haarlem weggehaald. Om 08.00 uur kan aan de laboratoriummedewerkers worden gevraagd om de gereedstaande kweken mee te nemen naar het verzamelpunt. Dit is een service maar geen verplichting. De afdeling is ervoor verantwoordelijk dat kweekmaterialen bijtijds op het verzamelpunt komen.
  .
 • De afdeling dient bij spoed zelf voor transport van kweekmaterialen naar het Streeklab Haarlem te zorgen.
  .
 • Let op: Kweekmaterialen mogen vanwege besmettingsgevaar nooit per buizenpost naar het lab gestuurd worden.

Haarlem Noord en Zuid

 • Op afdeling 2.4 is een verzamelpunt voor kweekmaterialen. Het materiaal wordt hier op vaste tijden door het Streeklab Haarlem opgehaald.
  .
 • De afdeling is ervoor verantwoordelijk dat kweekmaterialen bijtijds op het verzamelpunt komen.
  .
 • De afdeling dient bij spoed zelf voor transport van kweekmaterialen naar het Streeklab Haarlem te zorgen.
  .
 • Let op: Kweekmaterialen mogen vanwege besmettingsgevaar nooit per buizenpost naar het lab gestuurd worden.