Locaties Haarlem Zuid en Hoofddorp

De decentrale laboratoria van Atalmedial op deze locaties leveren service voor het ‘Cito-pakket’. Alle overige bepalingen worden uitgevoerd op het centrale  laboratorium van Atalmedial 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
De afname van klinische cito’s wordt verzorgd door medewerkers  van het Spaarne Gasthuis. De aanvraag wordt georderd in Epic.
Het materiaal wordt vervolgens samen met een door Epic gegenereerd aanvraagformulier naar het laboratorium gebracht of per buizenpost verstuurd na telefonische aankondiging.

Zie de bepalingenklapper klinische chemie op www.atalmedial.nl om te zien welk onderzoek wel of niet Cito aangeboden wordt. Indien toch een Cito-wens, graag overleg met de dienstdoende klinisch chemicus.

Locatie Haarlem Noord is sprake van een beperkt Cito-pakket: zie bepalingenklapper klinische chemie Atalmedial.

In geval van Cito-medicijnspiegels die niet op locatie worden uitgevoerd dient er eerst contact te worden opgenomen met de dienstdoende apotheker.

Cito-diagnostiek voor MMB dient aangemeld te worden bij de dienstdoende microbioloog via de portier van het ziekenhuis.