• Semenonderzoek wordt aangevraagd via EPIC.
    .
  • Let op: de patiënt dient zelf na de aanvraag een afspraak te maken via het klantcontactcentrum
    T  088 0037 735