• De aanvraagprocedure loopt via EPIC.
  .
 • Indien over het plaatsen van laboratoriumaanvragen via EPIC vragen of onduidelijkheden zijn, dient allereerst contact opgenomen te worden met de EPIC helpdesk T 023 – 2243 210 (volg het keuzemenu naar EPIC).
  .
 • Met uitzondering van laboratoriumaanvragen voor de prikrondes genereert EPIC altijd een aanvraagformulier.
  • Bij een klinisch order moet dit aanvraagformulier altijd samen met de afgenomen materialen aan het laboratorium worden aangeboden.
  • Bij een poliklinisch order moet dit aanvraagformulier altijd aan de patiënt worden meegegeven.
   .
 • Met de hand bijgeschreven opmerkingen en testen worden om procestechnische redenen niet in behandeling genomen. Indien een laboratoriumonderzoek niet standaard via EPIC te orderen is, dient altijd contact opgenomen te worden met de dienstdoende klinisch chemicus T  023- 2248 232.