Aanvraagprocedure via EPIC

 • Bloedproducten worden aangevraagd via EPIC waarna er automatisch een formulier geprint wordt bij Atalmedial.
  .
 • Voor (kleine) kinderen (alleen op locatie Haarlem Zuid) is een speciaal aanvraagformulier bloedproducten. Deze zijn verkrijgbaar bij het laboratorium in Haarlem Zuid. Op dit formulier staan de diverse producten, die getransfundeerd kunnen worden.
  .
 • Er dient altijd gebeld te worden over de aanvraag van bloedproducten:
  • Locatie Hoofddorp toestel 8204 (binnen kantooruren) of 8259 (buiten kantooruren).
  • Locatie Haarlem Zuid en Noord toestel 8316 (binnen kantooruren) of sein 2009 (buiten kantooruren).

 Indicatie voor toediening van bloedproducten

 • Conform CBO Richtlijn Bloedtransfusie 2011, Transfusiegids 2011 en Sanquin bloedwijzer 2013.
  .
 • Te verkrijgen via  Spaarnenet >Protocollen> Diensten van derden >Atalmedial.
  .
 • Aanvragen voor bloedproducten die niet aan deze indicaties voldoen dienen eerst met de dienstdoende klinisch chemicus te worden overlegd.