Resultaatmodule HiX

 • Voor het inzien van resultaten van laboratoriumonderzoek dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden de resultaatmodule van het eigen ziekenhuis informatie systeem (ZIS).
  .
 • In geval van twijfel over de juistheid van de (weergave) van de uitslag of bij het niet beschikbaar zijn van het ZIS door een andere oorzaak dan een netwerkstoring en/of stroomstoring  dient contact opgenomen te worden met dienst automatisering Alrijne Zorggroep.
  .
 • Vragen over het orderen van laboratoriumaanvragen in het ZIS moeten worden gesteld aan applicatiebeheer van het Alrijne Zorggroep.

Doorbellen afwijkende uitslagen

 • Atalmedial geeft in een aantal gevallen op eigen initiatief sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door. Deze waarden vindt u in de zogenoemde Doorbelwaardenlijst die is afgestemd met onder meer vertegenwoordigers uit de tweedelijn binnen de Raad van Advies van Atalmedial.
  .
 • Voor een volledig overzicht van de referentiewaarden wordt verwezen naar de bepalingenklapper klinische chemie.