De door Atalmedial gerapporteerde uitslagen van het laboratorium Klinisch Chemie vallen onder de ISO 15189 accreditatie van M295 Atalmedial BV. Indien een bepaling niet binnen de scope van de accreditatie is uitgevoerd, dan wordt dit expliciet vermeld in de rapportage. 

Resultaatmodule HiX

 • Voor het inzien van resultaten van laboratoriumonderzoek dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden de resultaatmodule van het eigen ziekenhuis informatie systeem (ZIS).
  .
 • In geval van twijfel over de juistheid van de (weergave) van de uitslag of bij het niet beschikbaar zijn van het ZIS door een andere oorzaak dan een netwerkstoring en/of stroomstoring  dient contact opgenomen te worden met dienst automatisering Alrijne Zorggroep.
  .
 • Vragen over het orderen van laboratoriumaanvragen in het ZIS moeten worden gesteld aan applicatiebeheer van het Alrijne Zorggroep.

Doorbellen afwijkende uitslagen

 • Atalmedial geeft in een aantal gevallen op eigen initiatief sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door. Deze waarden vindt u in de zogenoemde Doorbelwaardenlijst die is afgestemd met onder meer vertegenwoordigers uit de tweedelijn binnen de Raad van Advies van Atalmedial.
  .
 • Voor een volledig overzicht van de referentiewaarden wordt verwezen naar de bepalingenklapper klinische chemie.