Breed scala aan point-of-care (POC) oplossingen

Atalmedial biedt een breed scala aan point-of-care (POC) oplossingen aan, met name in de tweede lijn. Onze service bestaat uit volledige implementatie van de POC oplossing, inclusief scholing van gebruikers, onderhoud en kwaliteitscontrole van de meters en het verhelpen van storingen. Tot ons POC pakket behoren onder andere de bepalingen glucose, INR, bloedgas, Hb, fFN, HbA1c en CRP.

ISO-certificaat

Atalmedial heeft voor de POCT een apart ISO-certificaat. Conform deze ISO richtlijn beoordeelt een commissie van inhoudsdeskundigen van Atalmedial samen met de betrokken medisch specialist of point-of-care diagnostiek de oplossing voor een bepaalde vraagstelling biedt. De commissie beoordeelt op basis van onder andere de kwalificaties van de betreffende gebruikers, de frequentie van het gebruik en de complexiteit van de apparatuur/test, of POCT diagnostiek op een veilige, betrouwbare manier kan worden uitgevoerd. Indien positief wordt besloten volgt een implementatietraject.