Algemene informatie over bepalingen

Algemene informatie over bepalingen2019-11-24T19:24:48+01:00

Als aanvrager kunt u bij Atalmedial terecht voor een breed pakket aan laboratoriumonderzoek. Algemene informatie hierover treft u hieronder per discipline aan.

Bent u op zoek naar informatiefolders om aan uw patiënten te geven?, Klik dan hier.

Klinische chemie2019-11-22T20:58:15+01:00
 • In onze Bepalingenklapper klinische chemie vindt u alle klinisch chemische bepalingen die door Atalmedial worden uitgevoerd. Bij iedere bepaling krijgt u een overzicht van de belangrijkste eigenschappen, de doorlooptijd en de referentiewaarden.  Voor sommige bepalingen kan extra informatie voor u relevant zijn. Deze vindt u onder Specifieke informatie over bepalingen.
  .
 • De meeste voorkomende bepalingen worden nog dezelfde dag na binnenkomst van het monster aan u gerapporteerd. Voor de specifieke bepalingen zie onze bepalingenklapper klinische chemie.
  .
 • In het EPD worden ook voorlopige uitslagen getoond, deze kunnen nog muteren en zijn om die reden gemarkeerd. Deze markering verdwijnt na autorisatiestap door de klinisch chemicus.
  .
 • Onze klinisch chemici kunnen u aanvullend adviseren bij de interpretatie van resultaten en eventueel vervolgonderzoek.
Medische microbiologie2019-11-23T16:59:22+01:00
 • De beschikbare informatie over de medisch microbiologische bepalingen die Atalmedial uitvoert, vindt u onder Specifieke informatie over bepalingen.
  .
 • Onze artsen-microbioloog kunnen u aanvullend adviseren bij de aanvraag, de interpretatie van resultaten, behandeling en eventueel vervolgonderzoek.
  .
 • Buiten de regio’s Amstelland en Flevoland, werkt Atalmedial voor de microbiologie samen met regionale partners. Voor de regio Alphen/Leiden/Leiderdorp is onze partner MMB Alrijne Ziekenhuis. Voor specifieke informatie verwijzen wij u  rechtstreeks naar de website van MMB Alrijne Zorggroep.
Medicijnspiegels en toxicologie2019-11-22T21:02:44+01:00

Het drugs- en medicijnonderzoek, aangevraagd bij Atalmedial, wordt uitgevoerd in samenwerking met uw lokale ziekenhuisapothekers. Wij testen op de aanwezigheid van de volgende drugs/medicijnen in urine:

 • Opiaten (codeïne, morfine en heroïne).
 • Amfetaminen/xtc (amfetamine, metamfetamine en MDMA).
 • Methadon.
 • Cocaïne.
 • Benzodiazepinen.
 • Cannabis.
 • Alcohol.
 • Ethylglucuronide Etg (aanwezigheid van alcholmetaboliet EtG).
 • Buprenorfine.
 • Cotinine.
 • GHB.
Ga naar de bovenkant