De veiligheid van uw patiënt en die van onze medewerkers is voor ons van groot belang. Daarom belt Atalmedial de patiënt één werkdag voorafgaand aan de afspraak van een huisbezoek voor triage in verband met het coronavirus zodat de juiste (beschermings)maatregelen genomen kunnen worden. Wanneer uw patiënt op de dag van het huisbezoek toch klachten heeft (zoals koorts en/of hoesten en/of kortademigheid en/of keelpijn) die hij/zij niet eerder bij de triage heeft gemeld, vragen wij de patiënt om telefonisch contact met ons klantcontactcentrum op te nemen op T 088 0037 735 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur)

Voorwaarden

 • Alleen op medische indicatie van een arts, indien het voor de patiënt fysiek of geestelijk onmogelijk is om naar een afnamelocatie of ziekenhuispolikliniek te komen.

Aanvraag huisbezoek voor de volgende dag

 • Uiterlijk 14.30 uur moet aanvraag binnen zijn via:
  • via HiX (voorkeur), aanvragen vervolgens:
 • Geef bij de aanvraag aan wanneer de patiënt een afspraak heeft bij de arts zodat de bloedafname tijdig kan worden ingepland.
  .
 • Na 14.30 uur toch voor volgende dag nodig?
  • neem contact op met ons klantcontactcentrum
   T 088 – 0037 710
   .
 • Let op: ‘nuchter’ onderzoeken aanvragen is niet mogelijk.

Aanvraag huisbezoek op een langere termijn dan voor de volgende dag

Maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen)

 • Uiterlijk 14.30 uur moet aanvraag binnen zijn via:
  • via HiX (voorkeur), aanvragen vervolgens:
 • Geef bij de aanvraag aan wanneer de patiënt een afspraak heeft bij de arts zodat de bloedafname tijdig kan worden ingepland.
  .
 • Het is niet mogelijk om huisbezoeken langer dan drie maanden vooruit te plannen.

Tijdstippen huisbezoeken

Maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen)

 • Tussen 08.00 uur en 15.00 uur.