Uw patiënten die geen corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen voortaan ook een afspraak maken voor bloedafname of het inleveren van materialen of voor functieonderzoeken. Hiermee houden we het aantal mensen in de wachtruimte beperkt om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen borgen.

Onze locaties waar patiënten op afspraak terecht kunnen

Op alle ziekenhuislocaties van Alrijne Zorggroep kunnen patiënten ALLEEN OP AFSPRAAK terecht:

  • Alrijne Leiden;
  • Alrijne Leiderdorp;
  • Alrijne Alphen ad Rijn.

Ook andere afnamelocaties van Atalmedial zijn beschikbaar in ons online afsprakensysteem. Raadpleeg de locatielijst om te zien bij welke locaties uw patiënten terecht kunnen.

Het inplannen van een afspraak

Het inplannen van een afspraak kan:

  1. door uw patiënt zelf worden gedaan; of
  2. centraal via het ziekenhuis worden geregeld. Dit gaat eenvoudig via ons online afsprakensysteem.

Het maken van een afspraak kan maximaal twee weken vooruit.

Let op: voor de volgende (functie)onderzoeken kunnen alleen afspraken worden gemaakt na contact met ons klantcontactcentrum:

  • dysmorfe erytrocyten
  • semen
  • synacthen
  • lactose tolerantie test
  • H2-ademtesten

Afspraak wijzigen of annuleren

Wil uw patiënt een gemaakte afspraak wijzigen of annuleren, bijvoorbeeld vanwege het feit dat hij/zij onverhoopt corona-gerelateerde klachten heeft, dan moet hij/zij contact opnemen met ons klantcontactcentrum. Het klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur via T 088 0037 735.