Afname door de afdeling

Afname door de afdeling2019-11-24T19:24:31+01:00

Hieronder vindt u relevante informatie voor bloedafname voor het geval uw eigen ziekenhuismedewerkers bloed afnemen.

Wanneer zelfafname?2020-02-13T12:56:55+01:00
 • Bloedafname door ziekenhuismedewerkers wordt zoveel mogelijk toegepast op de SEH, IC, CCU/EHH en Dialyse. In combinatie met de buizenpost is deze werkwijze de snelste methode om uitslagen te verkrijgen.
  .
 • Het is niet toegestaan om bloed af te nemen uit:
  • Een arm aan dezelfde lichaamshelft waar een mastectomie heeft plaatsgevonden.
  • Een arm, waarin een infuus is aangesloten, behalve als het infuus 5 minuten eerder is stilgezet (graag dan noteren op de aanvraag).
Order aanmaken door ziekenhuismedewerker2019-11-24T14:45:30+01:00
 • Maak order aan in HiX onder ‘Klinisch Eigen Afname’.
  .
 • Hierbij worden etiketten geprint op de aanvragende afdeling ten behoeve van identificatie van de afgenomen materialen.
Te gebruiken afnamemateriaal2019-11-23T14:08:41+01:00
 • Zie bepalingenklapper klinische chemie Atalmedial.
  .
 • Vochten, zoals liquor, ascites e.d. dienen in dezelfde buistypen te worden aangeleverd als bloed. Bijvoorbeeld: celonderzoek in EDTA-buis (paarse dop) en chemie bepalingen in heparinebuis (mintgroene dop).
Volgorde van buizen als meerdere buizen afgenomen moeten worden2019-11-23T13:57:11+01:00
 • Als meerdere buizen afgenomen moeten worden, dient bij voorkeur de hierna vermelde volgorde te worden aangehouden:
 1. Kweekflesje Aeroob.
 2. Kweekflesje Anaeroob.
 3. Blauwe dop, citraatbuis.
 4. Rode dop, stolbuis zonder gel.
 5. Gele dop, grote stolbuis met gel.
 6. Donkergroene dop, heparinebuis zonder gel.
 7. Mintgroene dop, heparinebuis met gel.
 8. Paarse dop, EDTA buis.
 9. Lichtpaars, EDTA buis.
 10. Wit, EDTA buis met gel.
 11. Grijs, NaF buis.
 12. Donkerblauw, heparinebuis zonder gel.
 13. Capillair met heparine t.b.v. vingerprik.
 • Let er op dat bij een ‘open afname’ (zonder vacuüm), de juiste dop op de juiste buis wordt teruggeplaatst.
  .
 • Materiaal opgevangen in verschillende buizen kan niet worden samengevoegd/ overgeheveld i.v.m. beïnvloeding van de testresultaten (bv Kalium!).
Correct identificeren van materiaal2019-11-23T13:58:36+01:00
 • Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor een correct geïdentificeerde aanvraag.
  .
 • Vermeldt daarom op de buis altijd:
  • Naam.
  • Geboortedatum van de patiënt.
  • Afnamedatum en afnametijd.
   .
 • Plak geen etiketten over elkaar heen.
  .
 • Niet goed geïdentificeerd materiaal wordt niet in behandeling genomen.
  .
 • U zult als aanvrager geïnformeerd worden indien niet geïdentificeerd materiaal door Atalmedial is ontvangen.
  .
 • Het ongeïdentificeerd materiaal wordt vernietigd en u zult te allen tijde moeten zorgdragen dat een nieuwe afname bij de juiste patiënt gedaan wordt en correct geïdentificeerd naar Atalmedial wordt gebracht. Over dit kwaliteitsissue bij overdracht van verantwoordelijkheden kan niet worden gediscussieerd.
  .
 • Locatie Leiderdorp/Alphen: zie ook geldende procedure op Alrijne plaza: Identificatie patiënt (ZORG.I.7).
Inleveren van het materiaal2020-11-27T13:38:55+01:00

Locatie Leiderdorp
Verzend het materiaal, vergezeld van volledig ingevulde aanvraagformulieren, per buizenpost naar het laboratorium of lever het tussen 08.00 en 16.30 uur in bij een medewerker bloedafname of tussen 16.30 en 08.00 uur bij een analist op het laboratorium.

Locatie Leiden
Breng het correct geïdentificeerde materiaal naar het laboratorium (08:00 uur tot 17:00 uur) of lever het tussen 08.00 en 16.30 uur in bij een medewerker bloedafname. Als buiten de bedrijfstijd van het laboratorium in Leiden een analyse moet plaatsvinden dan is de afdeling zelf verantwoordelijk voor het transport van het materiaal naar het laboratorium op de locatie Leiderdorp.

Bewaartijden bloed/plasma/serum2020-02-13T13:01:39+01:00

Lithium heparine plasma wordt drie werkdagen bewaard.
Zie voor overig materiaal en de betreffende test de bepalingenklapper klinische chemie van Atalmedial voor de bewaartijden.

Bloedsuikers2020-02-13T13:04:37+01:00
 • De bloedsuikers worden door de afdeling zelf geprikt met behulp van de Accu-Check point-of-care glucosemeters.
  .
 • Bij problemen met de Accu-Check kan contact opgenomen worden met een medewerker van Atalmedial:

Prikaccidenten2019-11-23T14:05:41+01:00

Het incident dienen te worden gemeld aan de arts-assistent Interne van het ziekenhuis. Door hen wordt al of niet tot verdere actie besloten.

Ga naar de bovenkant