Urine2019-11-24T19:24:35+01:00

Bij het aanleveren van urine wordt een onderscheid gemaakt tussen aanleveren ten behoeve van klinisch chemisch onderzoek en medisch microbiologisch onderzoek.

Aanleveren portie urine2020-02-22T18:42:49+01:00

Algemeen urineonderzoek en urinesedimenten

 • Ten behoeve van  urineonderzoek in een portie urine wordt gebruik gemaakt van potjes met bijgeleverde vacuüm verzendbuizen.
  .
 • De mictie vindt plaats in het potje en voor het onderzoek moet de vacuümbuis zonder boorzuur (beige dop) worden ingeleverd.
  .
 • Voor het uitvullen van de vacuümbuis is een speciale informatiefolder “Urineonderzoek: zo vult u de buis met urine” beschikbaar.
  .
 • Let op: lever het materiaal in vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier.

Dysmorfe erytrocyten

 • Voor dit onderzoek is een speciale informatiefolder “Urineonderzoek: dysmorfe erytrocyten” beschikbaar.
  .
 • Onderzoek naar dysmorfe erythrocyten in urine wordt uitsluitend uitgevoerd:
  • in verse urine (minder dan 1 uur oud) aangeleverd in een urinepotje (niet in een vacuümbuis) èn
  • na een telefonische afspraak met het klantcontactcentrum (T 088 – 0037 735).
  • Patiënt/cliënt dient de urine (bij voorkeur in de ochtend) te produceren op de locaties Leiderdorp of Leiden.
   .
 • Urine afkomstig uit een katheter kan worden gebruikt:
  • koppel ’s ochtends de urinezak af en klem de slang af.
  • laat na ongeveer een half uur de slang/blaas leeg lopen in een potje en lever de urine zo snel mogelijk in.
   .
 • Let op: lever het materiaal in vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier.
Aanleveren 24-uurs urine2020-02-22T18:50:08+01:00
 • Voor onderzoek in 24-uurs urine moet urine verzameld worden in bokalen. Voor het verzamelen van 24-uur urine is een speciale informatiefolder  “Urineonderzoek: verzamelen 24-uurs urine” beschikbaar.
  .
 • Gevulde bokalen voor dit onderzoek kunnen tijdens kantooruren (tussen 8.00 en 16.30 uur) direct worden ingeleverd bij een van de ziekenhuislocaties van Alrijne Zorggroep bij een bloedafnamemedewerker of een medewerker van het laboratorium.
  .
 • Let op: lever het materiaal in vergezeld van volledig ingevulde aanvraagformulieren.
Aanleveren urine voor onderzoek2020-02-22T18:57:42+01:00
 • Materiaal voorzien van juiste HiX-etiketten en verpakt volgens de normen (sealbag) moet afgegeven worden op het MML-afgiftepunt.
  .
 • Let op: lever het materiaal in vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier.
  .
Ga naar de bovenkant