• Medisch microbiologisch onderzoek voor Alrijne Zorggroep wordt uitgevoerd door Alrijne MMB met uitzondering van de afname ten behoeve van infectieserologie en bloedkweken
    • De aanvraagprocedure voor deze afnames loopt via het EPD HiX.
    • Bij vragen of onduidelijkheden dient contact te worden opgenomen met de afdeling automatisering van de Alrijne Zorggroep.
    • Voor bepalingen die niet via HiX te orderen zijn, kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid “Bepaling Onbekend” waarbij de gevraagde bepaling als vrije tekst kan worden ingevoerd. Bij gebruikmaking van deze mogelijkheid dient contact opgenomen te worden met de dienstdoende microbioloog van Alrijne.