Aanvraagprocedure via het EPD HiX

  • De aanvraagprocedure loopt via het EDX HiX.
    .
  • Bij vragen of onduidelijkheden dient contact te worden opgenomen met de afdeling automatisering van de Alrijne Zorggroep.
    .
  • Voor bepalingen die niet via HiX te orderen zijn, kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid “Bepaling Onbekend” waarbij de gevraagde bepaling als vrije tekst kan worden ingevoerd. Bij gebruikmaking van deze mogelijkheid dient contact opgenomen te worden met de dienstdoende klinisch chemicus van Atalmedial.