Aanvraagprocedure via het EPD HiX

 • De aanvraagprocedure loopt via het EPD HiX.
  .
 • Bij vragen of onduidelijkheden dient contact te worden opgenomen met de afdeling automatisering van de Alrijne Zorggroep.
  .
 • Voor bepalingen die niet via HiX te orderen zijn, kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid “Bepaling Onbekend” waarbij de gevraagde bepaling als vrije tekst kan worden ingevoerd. Bij gebruikmaking van deze mogelijkheid dient contact opgenomen te worden met de dienstdoende klinisch chemicus van Atalmedial.

Aanvullend onderzoek

 • Binnen de vastgestelde bewaartermijnen van monstermateriaal (zie ook de bepalingenklapper klinische chemie van Atalmedial) is het, afhankelijk van de bepaling, mogelijk om aanvullend onderzoek uit dit materiaal te laten verrichten.
  .
 • Om een nabepaling aan te vragen dient tijdens kantooruren contact te worden opgenomen met de Medische Administratie via:
  T 088  0037 775
  Buiten kantooruren:
  toestel 21365 (locatie Leiden) en 28347 (locatie Leiderdorp).
  .
 • Serum en heparineplasma worden 3 werkdagen bewaard, met uitzondering van spijtserum en spijtplasma, die langer bewaard worden. Serum, dat is ingestuurd voor allergie of immunodiagnostiek wordt 1 maand bewaard. EDTA-bloed wordt 3 werkdagen bewaard maar is na 24 uur alleen geschikt voor het meten van niet hematologische parameters.