Diagnostische Centra in Nederland zijn verenigd in de SAN (Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland)  en Nederlandse trombosediensten zijn verenigd in de FNT (de Federatie van Nederlandse Trombosediensten). Atalmedial is bij beide koepelorganisaties aangesloten.
Daarnaast is Atalmedial aangesloten bij de cliëntenraad van de FNT.

Het lidmaatschap van deze organisaties maakt het ons mogelijk de eigen zorg- en dienstverlening te toetsen aan die van andere trombosediensten en artsenlaboratoria. Ook biedt de samenwerking met vergelijkbare organisaties veel voordelen bij de introductie van vernieuwingen in zorg- en onderzoeksmethoden, doordat er op eenvoudige wijze een uitwisseling kan plaatsvinden van ideeën en ervaringen. Regelmatige controles waarborgen onze kwaliteit en zorgen tevens voor een verdergaande verbetering.