Laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg

Atalmedial is één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en biedt een breed pakket aan diensten aan zowel huisartsen, ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen.  Daarnaast exploiteert Atalmedial één van de grootste trombosediensten van Nederland. Wij bieden, zowel via reguliere trombosezorg als via zelfmeten, begeleiding aan ruim 22.000 trombosepatiënten per jaar; van bloedafname tot advies over de benodigde dosering antistollingsmedicatie. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk huisartsen en ziekenhuizen maar ook verloskundigen, verpleeghuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Het begint bij zeker weten

Atalmedial wil een cruciale, toonaangevende bijdrage leveren aan het vaststellen, behandelen, monitoren en voorkomen van ziekten en aan het behoud van gezondheid. Atalmedial wil patiënten, aanvragers en consumenten in staat stellen onderbouwde keuzes te maken op het gebied van gezondheid en ziekte. Dit zelfstandig dan wel in samenspraak met de zorgverleners. We doen dat klantgericht en efficiënt, met aandacht voor onze medewerkers, tegen aanvaardbare kosten en met gebruik van de meest geavanceerde digitale techniek. Atalmedial zet in op het kunnen bieden van betekenisvolle uitslagen. Een combinatie van laboratoriumgegevens en consultatie vanuit verschillende disciplines eventueel aangevuld met informatie vanuit de beeldvormende diagnostiek, levert meer toegevoegde waarde. De uitslag krijgt steeds meer invloed en betekenis en kan ook ingezet worden voor preventie:

“Het begint bij zeker weten.”

De dienstverlening van Atalmedial bestaat uit:

 • klinische chemie
 • medisch microbiologisch onderzoek
 • infectieserologie
 • toxicologie
 • trombosezorg
 • afname en logistiek van patiëntmateriaal
 • functiediagnostiek en pathologie in samenwerking met partners
 • een probleemgeoriënteerd aanvraagformulier conform de meest recente LESA-standaard; afgestemd en aansluitend op aanvraagformulieren van (regionale) partners
 • een uitgebreid aanbod van Diagnostische Toetsoverleggen (DTO’s) waarmee we het zinnig en zuinig aanvragen van laboratoriumdiagnostiek bevorderen
 • uitgebreide klinisch chemische en medisch microbiologische staf die 24/7 beschikbaar is voor consult en advies
 • het digitaal aanvragen van diagnostiek via Zorgdomein
 • het digitaal versturen van onze uitslagen via beveiligd berichtenverkeer en/of het beschikbaar stellen van de uitslagen via een uitslagenportal
 •  een uitgebreid netwerk van bloedafnamepunten én bijbehorende monsterlogistiek
 • huisbezoeken voor zowel de eerste- als de tweedelijn én de trombosezorg
 • Point of Care-testing volgens de daarvoor geldende richtlijnen van o.a. NHG en NVKC en kwaliteitseisen volgens ISO