Het begint bij zeker weten

Atalmedial is één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en biedt een breed pakket aan diensten aan zowel huisartsen, ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen. Daarnaast exploiteert Atalmedial één van de grootste trombosediensten van Nederland

Atalmedial wil u als zorgverlener in staat stellen onderbouwde keuzes te maken op het gebied van gezondheid en ziekte.  Atalmedial zet in op het kunnen bieden van betekenisvolle uitslagen. Een combinatie van laboratoriumgegevens en consultatie vanuit verschillende disciplines eventueel aangevuld met informatie vanuit de beeldvormende diagnostiek, levert meer toegevoegde waarde. De uitslag krijgt steeds meer invloed en betekenis en kan ook ingezet worden voor preventie.

Op onderstaande pagina’s kunt u meer lezen over Atalmedial: