Atalmedial heeft begin juni dit jaar een nieuwe overeenkomst voor onbepaalde tijd met Kennemerhart gesloten.

Kennemerhart is op 1 juli 2022 gefuseerd met Zorggroep Reinalda en beide V&V’s zijn samen verdergegaan onder de naam Kennemerhart. Kennemerhart biedt door deze fusie met ca. 2300 medewerkers en 850 vrijwilligers een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ouderen in de regio Haarlem.

Atalmedial verzorgt de bloedafname, klinische chemie en trombosezorg voor 9 tehuizen met behandeling en één grote GRZ- en revalidatiekliniek (St. Jans Kliniek). De medische microbiologie wordt uitgevoerd door Streeklaboratorium Haarlem.

Met deze nieuwe overeenkomst en dus ook voor onbepaalde tijd, spreekt Kennemerhart haar vertrouwen uit in de dienstverlening en diagnostiek van Atalmedial. En dus een compliment voor alle betrokken medewerkers!

Huib Kok,
Beleidsadviseur en contract- en accountmanager instellingen (a.i.)