Digitaal en papierloos aanvragen van laboratoriumonderzoek
Het digitaal aanvragen van laboratoriumdiagnostiek door huisartspraktijken via Zorgdomein is in 2020 gestegen naar bijna 70% van alle aanvragen. Een belangrijke reden voor praktijken om niet digitaal aan te vragen, was dat nog altijd een print-out (‘loopbriefje’) van de labaanvraag aan de patiënt moest worden meegegeven. Nog altijd niet volledig ‘papierloos’ dus. 

Met ingang van 1 december 2020 is Atalmedial erin geslaagd om al onze afnamelocaties (meer dan 100) te digitaliseren. Dat betekent dat onze afnamemedewerkers labaanvragen van uw patiënten digitaal kunnen opzoeken via de computer of smartphone. Het loopbriefje is niet meer nodig.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 december is voor Zorgdomein-aanvragen geen papieren patiëntbericht (loopbriefje) meer nodig. U kunt uw aanvraag via Zorgdomein naar de patiënt mailen. Op de afnamelocaties hebben wij wel de ‘ordergegevens’ nodig. Dit betekent dat de patiënt het Zorgdomein ordernummer moet laten zien op zijn of haar telefoon of op een print van de mail;  bij voorkeur inclusief de barcode die in het digitale patiëntbericht wordt meegegeven. 

Deze papierloze werkwijze geldt vooralsnog voor de klinisch chemische aanvragen. Voor de medische microbiologie (diagnostiek uitgevoerd door onze MMB-partners) is nog altijd wél het ‘loopbriefje’ (print-out) noodzakelijk, omdat er (nog) geen LIS-koppelingen met onze MMB partners gerealiseerd zijn. In 2021 verwachten wij ook de microbiologische onderzoeken papierloos aan te kunnen bieden en zullen dit dan communiceren. 

Welke voordelen heeft dit voor mij als aanvrager?
Als aanvrager heeft dit voor u de volgende voordelen:

  • Uw patiënt hoeft niet langer via een bezoek aan de praktijk het ZD-labformulier (‘loopbriefje’) op te halen. Dit is veiliger in de coronaperiode;
  • Altijd ons meest actuele aanbod aan laboratoriumanalyses beschikbaar en inzichtelijk en een einde aan diverse (vaak verouderde) papieren labformulieren op uw praktijk.

Het einde van papieren aanvraagformulieren?
Ook de zorgverzekeraars sturen in 2021 op volledig digitaal en papierloos aanvragen van diagnostiek. In overleg met onze eerstelijns Raad van Advies is besloten om vanaf 1 april 2021 controle uit te voeren op de bestellingen en waar nodig actief contact zoeken om het digitale aanvraagproces te bespreken.

Mochten patiënten zich na deze datum toch met een papieren labformulier op onze afnamelocaties melden, nemen wij deze aanvraag uiteraard wel in behandeling. 

Vragen of toelichting gewenst?
Wij hebben alle praktijken individueel via een e-mail geïnformeerd. Mocht deze mailing u niet bereikt hebben, kunt u voor vragen of ondersteuning altijd contact opnemen met onze accountmanagers.

E-mail: accountmanagement@atalmedial.nl