Stroomschema aanvragen reguliere diagnostiek: Laag Risico Locaties en Verhoogd Risico Locaties
In deze tijd van het coronavirus werken we hard om te borgen dat de reguliere diagnostiek doorgang kan blijven vinden. 

De veiligheid van uw patiënten en die van onze medewerkers is hierbij voor ons van groot belang. Atalmedial heeft naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen vanaf vandaag een aangepast beleid. 

Wij vragen al onze aanvragers, afhankelijk van de meest actuele klachten en/of toestand van hun patiënten, deze voor bloedafname of het inleveren van lichaamsmaterialen te verwijzen naar een van onze:

 • Laag Risico Locaties
  (voor niet-corona-verdachte patiënten)
  Conform de RIVM-richtlijnen dragen onze afnamemedewerkers op deze locaties geen mondkapjes of ander persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 • Verhoogd Risico Locaties
  (uitsluitend voor corona-verdachte patiënten/bewezen corona-positieve patiënten of patiënten die een bewezen corona-positieve huisgenoot hebben)
  Conform de RIVM-richtlijnen dragen onze afnamemedewerkers op deze locaties mondkapjes, handschoenen, labjas en een spatbril.

Op de pagina Locaties en openingstijden houden we de informatie over de verschillende locaties up-to-date.

In onderstaand stroomschema ziet u welke stappen u moet doorlopen voor de verwijzing naar de juiste locatie. Wij verzoeken u terughoudend te zijn met het aanvragen van huisbezoeken voor deze groep patiënten met het oog op de schaarste aan persoonlijk beschermingsmiddelen. Wilt u het stroomschema printen, klik dan hier.

 

Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft kunt u die sturen aan coronaregieteam@atalmedial.nl

Zorgdomein: geprint loopbriefje mee
Door het coronavirus komen niet meer alle patiënten in uw praktijk, terwijl u wel
diagnostiek via Zorgdomein wilt aanvragen. Speciaal daarvoor kunt u in Zorgdomein kunt aanvinken dat uw patiënt een bericht van het geplaatste Zorgdomein-order op zijn/haar e-mailadres ontvangt.

Wij verzoeken u de patiënt te instrueren het loopbriefje zelf te printen en altijd mee te nemen bij de bloedafname of het inleveren van de materialen.

Uitzondering wanneer print onmogelijk is
Alleen voor de patiënten voor wie het onmogelijk is een print te maken, bieden wij op een beperkt aantal afnamelocaties de mogelijkheid om met alleen het Zorgdomein-ordernummer (in barcode of als pdf van het loopbriefje) toch langs te komen. In dat geval graag uw patiënt instrueren dat het ZD-ordernummer altijd getoond moet worden. Deze locaties zijn op onze website onder de tab locaties en openingstijden gemarkeerd met een (**).

Let op: de uitzondering om langs te komen met het ZD-ordernummer geldt niet voor aanvragen voor medische microbiologie in de regio’s waar wij samenwerken met onze MMB-partners (Amsterdam, Kennemerland, Alphen/Leiden/Leiderdorp en Flevoland). Hier kunnen wij uw patiënt alleen helpen met een geprint loopbriefje. In de regio Amstelveen waar Atalmedial de medische microbiologie op haar eigen laboratorium uitvoert, kan uw patiënt wel met het ZD-ordernummer langskomen.

Huisbezoeken en corona
Indien het voor de patiënt niet mogelijk is om naar een van onze locaties te komen voor bloedafname, kan door de behandelend arts of verloskundige een huisbezoek worden aangevraagd. Een bloedafname aan huis kan alleen op medische indicatie van een behandelend arts of verloskundige. Atalmedial belt uw patiënt één werkdag voorafgaand aan de afspraak van een huisbezoek voor triage in verband met het coronavirus zodat de juiste (beschermings)maatregelen genomen kunnen worden. Wanneer uw patiënt op de dag van het huisbezoek toch klachten heeft (zoals koorts en/of hoesten en/of kortademigheid en/of keelpijn) die hij/zij niet eerder bij de triage heeft gemeld, vragen wij uw patiënt om telefonisch contact met ons klantcontactcentrum op te nemen op
T 088 0037 735 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur).

COVID-19 diagnostiek (SARS-CoV-2 PCR)
Atalmedial verzorgt sinds het begin van de Corona- virusuitbraak, COVID-19 diagnostiek voor een aantal ziekenhuizen en zorginstellingen in haar adherentiegebied. Ook is beperkt COVID-19 diagnostiek voor huisartsen verricht. Atalmedial kan nu de COVID-19 diagnostiek ook uitgebreider aanbieden.
Neem een gecombineerde keel- en nasofarynx uitstrijk af waarbij eerst de keel wordt uitgestreken en daarna met dezelfde (blauwe of roze) swab de nasofarynx. Het RIVM heeft hiervoor afname-instructies op haar website geplaatst. Klik hier.
Het monstermateriaal kan worden ingeleverd op al onze afnamelocaties.

Let op: het inleveren dient te geschieden door een persoon zonder COVID-19 klachten. Is dit niet mogelijk, dan dient het materiaal te worden ingeleverd op een van onze Verhoogd Risico Locaties. Voor onze locaties en openingstijden klik hier.

U kunt de COVID-19 (PCR) test op ons huidige aanvraagformulier aanvragen door in het veld “overige diagnostiek” te schrijven: “ SARS-CoV-2 PCR”. 

Aanvragers in de regio Amstelland, kunnen de COVID-19 (PCR) test ook via Zorgdomein aanvragen door dit aan te vinken.

Serologisch (antistoffen) onderzoek (COVID-19/SARS-CoV-2 totaal Ig Wantai)
Vanaf 27 mei biedt Atalmedial ook serologisch (antistoffen) onderzoek naar SARS-CoV-2 totaal Ig aan. De Wantai total antibody ELISA wordt hiervoor gebruikt. 

Uit gezamenlijke validatie-data van diverse medisch microbiologische laboratoria in Nederland is gebleken dat deze ELISA een uitstekende sensitiviteit (95%-100%) en specificiteit (99,2%) heeft mits materiaal minimaal 14 dagen na de 1e ziektedag  is afgenomen. Dit geldt voor zowel patiënten met ernstige als met milde klachten als ook voor asymptomatische patiënten.

U kunt de SARS-CoV-2 totaal Ig op ons huidige MMB aanvraagformulier aanvragen door in het veld ‘overige diagnostiek’ te schrijven: aanvraag COVID-19/SARS-CoV-2 totaal Ig Wantai.

Eerstelijns aanvragers in de regio Amstelland, kunnen deze bepaling via Zorgdomein aanvragen door dit aan te vinken.

Gelieve voor juiste interpretatie van de uitslag altijd de 1e ziektedag en de symptomen (koorts, verkoudheid, hoesten, kortademigheid, overig) te
specificeren. 

Voor diagnostiek naar COVID-19 bij korter bestaande symptomen is de SARS-CoV-2 PCR de juiste diagnostische methode. 

Doorbellen van sterk afwijkende resultaten nu soms per fax
Atalmedial geeft in een aantal gevallen sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door. Deze waarden vindt u in de zogenoemde Doorbelwaardenlijst die is afgestemd met vertegenwoordigers uit de eerstelijn binnen de Raad van Advies van Atalmedial.

We merken dat het bij de huisartsenpraktijken en verloskundigen telefonisch erg druk is waardoor het doorgeven van uitslagen wordt bemoeilijkt. Om de uitslagen toch zo snel mogelijk en tijdig aan u beschikbaar te stellen, zullen wij, wanneer het na 5 minuten niet mogelijk is uitslagen door te geven via het intercollegiale nummer, de uitslagen aan u faxen.

Aangepaste doorlooptijden
In deze tijd van het coronavirus werken we hard om te borgen dat de reguliere diagnostiek doorgang kan blijven vinden onder meer door de lancering van bovengenoemde Laag Risico Locaties en Hoog Risico Locaties.

Wij proberen daarbij een goede balans te vinden tussen deze borging en de verminderde inzetbaarheid van personeel.

Hierin maken wij keuzes met een zo min mogelijke impact. Zo zal de frequentie van niet-routine analyses worden beperkt. We zullen ons tot het uiterste inspannen om de niet-routinebepalingen minimaal wekelijks uit te voeren, maar vragen uw begrip indien dit in enkele situaties niet haalbaar blijkt te zijn.

Het inleveren van materiaal tijdens de coronaperiode
Vanwege het coronavirus zijn er in het proces om materiaal in te leveren een aantal aanpassingen gemaakt. Hieronder is te lezen welke aanpassingen dat zijn:

 • In het Alrijne Zorggroep, locatie Alphen aan den Rijn, kan de komende periode geen semen ingeleverd worden voor een semenonderzoek na vasectomie.

Bepalingen op ijs regio Amstelveen
In de regio Amstelveen is de enige mogelijkheid voor bloedafname ten behoeve van bepalingen op ijs (zoals de hormonen PTH en ACTH en renine/aldosteron) onze afnamelocatie op de Jan Tooropstraat. De achtergrond hiervan is dat Ziekenhuis Amstelland geen patiënten toelaat voor niet-spoedeisende diagnostiek en deze patiënten verwijst naar een prikpoli.