Edifact uitslagen

Atalmedial en haar medisch microbiologische partnerlaboratoria rapporteren de medisch microbiologische uitslagen bij voorkeur elektronisch. Voor de eerstelijns zorgverleners vindt elektronische rapportage plaats via de zogenaamde Edifact-berichten.

Let op! U ontvangt altijd gescheiden Edifact rapporten voor medische microbiologie en klinische chemie.
Heeft u interesse in elektronische rapportage? Mail dan naar
E accountmanagement@atalmedial.nl.
Uw regio accountmanager neemt dan contact met u op.

Doorbellen van sterk afwijkende resultaten

De dienstdoende arts-microbioloog geeft kritische microbiologie uitslagen telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door.

Voor aanvragers in een GGZ-instelling en verpleeg-/verzorghuis worden deze uitslagen doorgebeld naar de medisch verantwoordelijke van de desbetreffende locatie.