Edifact uitslagen

Atalmedial rapporteert de klinisch chemische uitslagen bij voorkeur elektronisch. Voor de eerstelijns zorgverleners vindt elektronische rapportage plaats via de zogenaamde Edifact-berichten.

Rapportage vindt plaats zodra de uitslag geautoriseerd is. Dit kan betekenen dat u meerdere deelrapporten ontvangt. Bij het laatste rapport staat dan de vermelding “volledig”.

Let op! U ontvangt altijd gescheiden Edifact rapporten voor klinische chemie en medische microbiologie.

Heeft u interesse in elektronische rapportage? Mail dan naar accountmanagement@atalmedial.nl. Uw regio accountmanager neemt dan contact met u op.

Online uitslagen

Atalmedial heeft een online inzageportaal. Hiermee kunt u als zorgverlener real time uitslagen van uw eigen patiënten inzien.

De voordelen van het online inzageportaal:

  • Real time uitslagen (in tegenstelling tot Edifact)
  • Voverzichtelijk én cumulatief
  • ‘Single sign on’ functie bij een aantal HISsen (aanwezig voor Medicom en Zorgdossier, informeer naar de mogelijkheden indien u een ander HIS of VIS systeem heeft).

Heeft u al een account?  Klik hier om in te loggen.

Heeft u interesse in een account mail naar accountmanagement@atalmedial.nl. Uw regio accountmanager neemt dan contact met u op.

Doorbellen van sterk afwijkende resultaten

Atalmedial geeft in een aantal gevallen sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door. Deze waarden vindt u in de zogenoemde Doorbelwaardenlijst die is afgestemd met vertegenwoordigers uit de eerstelijn binnen de Raad van Advies van Atalmedial.

  • Buiten kantoortijden wordt voor deze sterk afwijkende resultaten de dienstdoende huisartsenpost gebeld.
  • Voor aanvragers in een GGZ-instelling en verpleeg-/verzorghuis worden deze uitslagen doorgebeld naar de bij Atalmedial bekende (achterwacht) artsen van de desbetreffende locatie.