Alleen de kosten van laboratoriumdiagnostiek op aanvraag van huisartsen en eerstelijns verloskundigen vallen onder het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt ook voor onze trombosezorg. De kosten van deze aanvragen worden dus vergoed, maar onze diagnostiek gaat wél ten laste van het eigen risico.

De kosten van diagnostiek aangevraagd door alle andere aanvragers,  zoals mogelijk ook uw (zorg-)instelling, zijn niet opgenomen in onze contractafspraken met alle zorgverzekeraars, maar zult u dus zelf direct bij uw cliënten of in uw eigen financiële afspraken met de zorgverzekeraars dienen te declareren.

Anders gezegd, indien uw (zorg-)instelling met ons laboratorium afspraken over diagnostiek wilt maken, zullen wij onderling tariefafspraken moeten maken en zult u deze kosten vervolgens dus zelf moeten declareren binnen uw behandelaanbod. Atalmedial declareert ook niet direct aan uw cliënten omdat wij dan het debiteurenrisico dragen.

Voor een overzicht van onze “basistarieven” 2022 zie dit overzicht.