Uw patiënten die geen corona-gerelateerde klachten hebben, moeten een afspraak maken voor bloedafname, het inleveren van materialen of voor functieonderzoeken. Hiermee houden we het aantal mensen in de wachtruimte beperkt om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen borgen.

Onze locaties waar patiënten op afspraak terecht kunnen
Met behulp van het online afsprakensysteem kan een afspraak worden gemaakt.

Voor het maken van een afspraak is internet en een e-mailadres nodig. Indien dit niet mogelijk is, dan kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via T 088 – 0037 705.

Raadpleeg de locatielijst op afspraak om te zien bij welke locaties uw patiënten terecht kunnen.

Is het voor uw patiënt niet mogelijk online een afspraak te maken?
Indien er geen mogelijkheid is om een afspraak te maken, dan kunnen uw patiënten terecht op één van onze inloopspreekuren. Raadpleeg de locatielijst inloopspreekuur om te zien bij welke locaties uw patiënten terecht kunnen.

Afspraak wijzigen of annuleren
Kunt uw patiënt onverhoopt niet op zijn of haar afspraak komen? Dan hoeft de patiënt de afspraak niet per mail of telefonisch te annuleren. Indien nodig kan de patiënt gewoon een nieuwe afspraak maken. Heeft u of uw patiënt een vraag over de afspraak of hulp nodig bij het maken van een afspraak, neem dan contact op met ons klantcontactcentrum. Het klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur via T 088 0037 705.

Kunnen alle onderzoeken overal uitgevoerd worden?
Voor de volgende (functie)onderzoeken kunnen alleen afspraken worden gemaakt na contact met ons klantcontactcentrum:

  • dysmorfe erytrocyten
  • semen
  • synacthen
  • lactose tolerantie test
  • H2-ademtesten