De door Atalmedial gerapporteerde uitslagen van het laboratorium Klinisch Chemie vallen onder de ISO 15189 accreditatie van M295 Atalmedial BV. Indien een bepaling niet binnen de scope van de accreditatie is uitgevoerd, dan wordt dit expliciet vermeld in de rapportage. 

Edifact uitslagen

Atalmedial rapporteert de klinisch chemische uitslagen bij voorkeur elektronisch. Voor de eerstelijns zorgverleners vindt elektronische rapportage plaats via de zogenaamde Edifact-berichten.

Rapportage vindt plaats zodra de uitslag geautoriseerd is. Dit kan betekenen dat u meerdere deelrapporten ontvangt. Bij het laatste rapport staat dan de vermelding “volledig”.

Let op! U ontvangt altijd gescheiden Edifact rapporten voor klinische chemie en medische microbiologie.

Heeft u interesse in elektronische rapportage? Mail dan naar accountmanagement@atalmedial.nl. Uw regio accountmanager neemt dan contact met u op.

Online uitslagen

Atalmedial heeft een online inzageportaal. Hiermee kunt u als zorgverlener real time uitslagen van uw eigen patiënten inzien.

De voordelen van het online inzageportaal:

  • Real time uitslagen (in tegenstelling tot Edifact)
  • Voverzichtelijk én cumulatief
  • ‘Single sign on’ functie bij een aantal HISsen (aanwezig voor Medicom en Zorgdossier, informeer naar de mogelijkheden indien u een ander HIS of VIS systeem heeft).

Heeft u al een account?  Klik hier om in te loggen.

Heeft u interesse in een account mail naar accountmanagement@atalmedial.nl. Uw regio accountmanager neemt dan contact met u op.

Doorbellen van sterk afwijkende resultaten

Atalmedial geeft in een aantal gevallen sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door. Deze waarden vindt u in de zogenoemde Doorbelwaardenlijst die is afgestemd met vertegenwoordigers uit de eerstelijn binnen de Raad van Advies van Atalmedial.

  • Buiten kantoortijden wordt voor deze sterk afwijkende resultaten de dienstdoende huisartsenpost gebeld.
  • Voor aanvragers in een GGZ-instelling en verpleeg-/verzorghuis worden deze uitslagen doorgebeld naar de bij Atalmedial bekende (achterwacht) artsen van de desbetreffende locatie.