Over het begrip “Nuchter” is geen overeenstemming in de literatuur noch in de richtlijnen. Atalmedial hanteert de volgende definitie *:

Nuchter houdt in dat er bij voorkeur 12 uur doch minstens 8 uur vóór de bloedafname niets meer gegeten of gedronken wordt. Het drinken van water is wel toegestaan.

Huisbezoeken voor “nuchter” vinden alleen op medische indicatie plaats. De zijn van 08.00 uur tot 10.30 uur. Licht de patiënt in dat de Atalmedial-medewerker vroeg kan komen.

Nadat de aanvraag voor een nuchtere glucose in een huisbezoek via Zorgdomein is geplaatst, vindt de nuchtere afname uitsluitend plaats indien u dit telefonisch en uiterlijk 24 uur van tevoren aanvraagt via
telefoonnummer 088 – 0037 612.

In het kader van de Ramadan en/of (nacht)diensten kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt voor deze huisbezoeken. Neem hiervoor contact op met ons klantcontactcentrum telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur op T 088 0037 710.

* Zie ook: Standardization of collection requirements for fasting samples For the Working Group on Preanalytical Phase (WG-PA) of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)A.M. Simundic et al. Clinica Chimica Acta 432 (2014) 33–37.