Cito- en doorbelaanvragen

Cito- en doorbelaanvragen2019-10-26T19:26:38+02:00
Cito-aanvraag voor laboratoriumonderzoek2019-12-06T15:00:32+01:00

Atalmedial biedt voor haar aanvragers als extra service de mogelijkheid tot cito-laboratorium-diagnostiek.  In dit geval zal Atalmedial de aanvraag direct met voorrang behandelen. Dit kan betekenen dat onderzoeken voor niet-urgente patiënten vertraagd of zelfs uitgesteld worden. Om het totale diagnostisch proces in goede banen te leiden, hanteert Atalmedial daarom onderstaande ‘cito-procedure’. Atalmedial doet een beroep op uw professioneel inzicht om alleen indien dit medisch strikt noodzakelijk is een beroep te doen op deze kosteloze extra service.

Cito-procedure

 • Cito-aanvragen uitsluitend via de cito-lijn: 088-0037 711
  (bereikbaar ma-vr 8.00 uur – 17.00 uur)
 • Ook uw doktersassistent(e) kan een cito-aanvraag indienen als hij/zij duidelijk de indicatie kan formuleren en de vraag kan beantwoorden wat u als aanvrager met de uitslag gaat doen.
 • Benodigde informatie:
 1. Achternaam en geboortedatum van de patiënt
 2. Indicatie en “wat gaat de arts met de uitslag doen?”
 3. (Mobiel) telefoonnummer waarop aanvrager tot 19.00 uur bereikbaar is
 4. Ambulante patiënt of huisbezoek

Bekijk hier de verschillende cito-opties.

Doorbelaanvragen2023-09-18T15:46:29+02:00
 • U kan ook verzoeken uitslagen door te laten bellen of e-mailen. Dit doorbellen betreft alleen de onderzoeken die standaard in Zorgdomein of op het aanvraagformulier vermeld staan. Als u een laboratoriumorder altijd doorgebeld wilt hebben kunt op de gebruikelijke wijze laboratoriumdiagnostiek of een huisbezoek aanvragen. Hierbij dient u dan achter “Uitslag doorbellen’ het gewenste telefoonnummer (bij voorkeur een mobiel telefoonnummer dat ook buiten kantoortijden bereikbaar is) in te vullen.
 • Als u een laboratoriumorder altijd doorgebeld wilt hebben kunt op de gebruikelijke wijze laboratoriumdiagnostiek of een huisbezoek aanvragen. Hierbij dient u dan achter “Uitslag doorbellen’ het gewenste telefoonnummer (bij voorkeur een mobiel telefoonnummer dat ook buiten kantoortijden bereikbaar is) in te vullen.
 • Telefonische doorgifte van uitslagen volgt zo spoedig mogelijk nadat resultaten bekend zijn. De doorbelorders kunnen in principe tot 20.00 uur aan u worden doorgebeld op het bij ons bekende telefoonnummer. Bij geen gehoor zullen wij de uitslagen van een doorbelorder de volgende werkdag z.s.m. doorbellen.
 • Het kan voorkomen dat resultaten van een doorbelorder bekend zijn na 20.00 uur ‘s avonds. Deze zullen dan de volgende ochtend zo spoedig mogelijk aan u worden doorgebeld.
Ga naar de bovenkant