Markteffect voert periodiek op verzoek van Atalmedial een tevredenheidsonderzoek uit onder haar patiënten. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van tevredenheidsonderzoeken bij soortgelijke organisaties. In 2021 ontving Atalmedial een overall-rapportcijfer van 8.7.

Doel van het tevredenheidsonderzoek onder patiënten is het inzichtelijk maken van de tevredenheid over o.a. vriendelijkheid, deskundigheid, en wachttijden. Ook wordt patiënten op deze manier expliciet de gelegenheid geboden om suggesties te doen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van de Stichting Artsenlaboratoria Nederland (SAN).