Atalmedial streeft ernaar om u tijdige, betrouwbare en klantvriendelijke diensten te verlenen. We vinden het dan ook belangrijk wat u als cliënt vindt van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van Atalmedial. Uw tips voor verbeteringen, uw complimenten en uw klachten stellen wij erg op prijs. Dit geeft ons de kans om te verbeteren.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (delen van) onze zorg of overige dienstverlening. Wanneer u niet tevreden bent, dan kunt u dit het beste bespreken met de betrokken medewerker of met diens leidinggevende. Wellicht kan deze medewerker of zijn leidinggevende direct met een goede oplossing komen of een misverstand rechtzetten.

Een klacht indienen

Bent u niet tevreden over het resultaat van dit gesprek, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris op een van de volgende manieren:

 • Contact per telefoon op 06-3056 3796
  • Bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 15.00 uur
   (uitgezonderd feestdagen)
  • Buiten bovengenoemde tijden kunt u een voicemail op het telefoonnummer inspreken. Geef aan op welk moment u, binnen bovengenoemde werkdagen en -tijden, teruggebeld wenst te worden. De klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op.

Wat doet Atalmedial met uw klacht?

 • Uw contactpersoon
  Uw klacht wordt door de klachtenfunctionaris voorgelegd aan de betreffende leidinggevende. Indien u dit wenst en kenbaar heeft gemaakt, zal deze leidinggevende uw klacht afhandelen en zo nodig persoonlijk contact met u opnemen. De klachtenfunctionaris blijft uw contactpersoon, tot uw klacht is afgehandeld.
 • Termijn
  Wij streven ernaar om een klacht binnen zes weken na ontvangst af te handelen. Mocht dit niet lukken omdat de afhandeling nog enige tijd vraagt, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. De wettelijk vastgestelde uiterste termijn van de afhandeling bedraagt 10 weken.
 • Klachtenreglement
  Onze klachtenregeling is te vinden in het klachtenreglement. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de raad van bestuur. De raad van bestuur zal zich dan over de afhandeling buigen en indien nodig aanvullende stappen ondernemen. Ook dit traject heeft een doorlooptijd van maximaal zes weken.
 • Geschillencommissie
  Atalmedial is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de raad van bestuur, dan kunt u zich wenden tot deze geschillencommissie. Lees hier meer informatie over de Geschillencommissie Zorg.