Juiste medicatie op vakantie

Ook op vakantie is het belangrijk dat u de juiste medicatie krijgt. Als u tijdig de periode en bestemming van uw vakantie aan ons doorgeeft, krijgt u van onze trombosezorg een vakantiebrief mee. In deze vakantiebrief staat – bij voorkeur in de taal van uw vakantieland – informatie over de behandeling met uw antistollingsmiddel. U ontvangt de vakantiebrief ná de laatste keer prikken voordat u op vakantie gaat, zodat uw meest recente INR-uitslag en de daarbij behorende dosering worden vermeld.

Wij proberen u een dosering voor de gehele vakantie mee te geven. Mocht de doseerarts het niet verantwoord vinden u een dosering voor de hele periode mee te geven, dan ziet u dit aan de hercontroledatum in het zwarte balkje onder het doseerschema op de doseerkalender. In dat geval adviseren wij u dringend om tijdens uw vakantie een INR-bepaling te laten verrichten in een ziekenhuis of laboratorium. De gegevens die u daarvoor nodig hebt, staan in de vakantiebrief vermeld.

Via de site van de Federatie Nederlandse Trombosediensten of via onze afdeling trombosezorg kunt u informeren waar u zich kunt laten prikken tijdens uw vakantie.

Na deze controle zijn er vier mogelijkheden:

  1. u krijgt ter plaatse uw dosering
  2. u geeft uw INR door via onze Tropaz applicatie, uw doseerkalender kunt u de volgende dag online raadplegen
  3. uw gasttrombosedienst op uw vakantie locatie mailt uw INR-uitslag aan ons door
  4. bel op werkdagen tussen 13.00 en 16.30 uur (Nederlandse tijd) naar de afdeling Trombosezorg op telefoonnummer 0031 88 0037 750. Geef uw naam, geboortedatum en INR door en dat u vanuit het buitenland belt, dan proberen wij u direct een nieuwe dosering te geven.

Tip: Neem voldoende medicijnen mee en verdeel ze over uw handbagage en uw koffer(s). Fenprocoumon en Acenocoumarol zijn in het buitenland niet te verkrijgen.