Zelf uw INR-waarde meten?

Wanneer u antistollingsmiddelen moet gebruiken, dan kunt u een zelfmeetapparaat in bruikleen krijgen waarmee u zelf uw INR kunt meten.

Voordelen zelfmeten

Een aantal voordelen van het zelfmeten op een rij:

 • Zelfmeten is beter: uit onderzoek blijkt dat zelfmeters stabielere INR-waarden en minder complicaties opleveren.
 • Meer flexibiliteit: u meet uw INR op een voor u geschikt moment, ook tijdens uw vakantie.
 • Uw partner of mantelzorger kan ook getraind worden om uw INR te meten.

Korte cursus

Voordat u zelfstandig kunt gaan zelfmeten, dient u een korte cursus met goed resultaat af te ronden. Deze cursus bestaat uit twee bijeenkomsten en oefenen in de praktijk. Voor verdere informatie over het zelfmeten of om u daarvoor aan te melden, kunt u contact opnemen met Atalmedial trombosezorg (088-0037 750).

De cursus zelfmeten wordt gegeven op de volgende locatie:
Tussen Meer 82-84
1069 DS Amsterdam

De onderstaande informatie-film (YouTube) legt uit hoe het zelfmeten in zijn werk gaat.

.

Aanmelden voor zelfmeten

Indien u graag zelf uw INR wil gaan meten, kunt u zich aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt hierna een e-mail met een uitnodiging voor de training om te leren zelfmeten. Deze training bestaat uit twee keer een dagdeel. Tijdens de eerste trainingsdag leggen wij in het kort uit hoe stolling en antistolling in het lichaam werkt. Tevens zult u leren uit één druppel bloed uw INR te meten. De tweede trainingsdag is een week later gepland. In de tussenliggende week oefent u elke dag met prikken. Tijdens deze tweede bijeenkomst wordt gekeken hoe het zelfmeten de afgelopen week is gegaan. Daarnaast wordt uitgelegd hoe via het handige online-programma de INR doorgegeven dient te worden om een doseerkalender te ontvangen. Indien beide trainingsdagen succesvol afgerond zijn, ontvangt u uw zelfmeetcertificaat.

Periodieke controle-afspraken

Na de training begint het zelfmeten door uw eigen INR-waarde te bepalen op de afgesproken data. Na drie maanden wordt u opgeroepen voor een hercontrole. Tijdens deze periodieke controle wordt vastgesteld dat uw meetapparatuur nog helemaal naar behoren werkt. Hierna vindt de volgende periodieke controle na een half jaar plaats en vervolgens jaarlijks.

Voor controle-afspraken kunt u terecht op de volgende locaties:

Almere
Flevoziekenhuis
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere

Amsterdam Centrum
Medisch Centrum Roelof Hart
Gerard Terborgstraat 44-46
1071 TP Amsterdam

Amsterdam Noord
Afnamelocatie Gentiaanplein
Gentiaanplein 38-40
1031 WA Amsterdam

Amsterdam West
Tussen Meer 82-84
1069 DS Amsterdam

Dronten
Bijgebouw van Ontmoetingskerk
De ketting 20
8250AE Dronten

Haarlem
Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Noord
Vondellaan 999/2
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Medisch Centrum Toolenburg
Markerburg 135
2135 DX Hoofddorp

Lelystad
Het Hart Medisch Centrum
Meenthoek 3
8224 BS Lelystad

Urk
De Rots
Urkerweg 64
8322 NB Urk

Tropaz voor zelfmeten

Tropaz is de applicatie van Atalmedial die patiënten in staat stelt om te allen tijde en overal informatie met de trombosedienst uit te wisselen.
Via Tropaz kunt u:

 • INR invoeren;
 • doseerkalender inzien en uitprinten;
 • eigen medicatie inzien en wijzigen;
 • historie terugzien;
 • bijzonderheden melden;
 • uw eigen persoonlijke vakantiebrief printen;
 • een bericht naar de trombosedienst sturen en ontvangen.

U kunt Tropaz gebruiken op uw computer (Tropaz Portaal) of op uw telefoon (de Tropaz-app). Voor beide manieren is een handleiding/e-learning beschikbaar:

 1. Tropaz Portaal e-learning
 2. Tropaz App e-learning

Kosten zelfmeten

Zelfmeten valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekering. Dit betekent dat de kosten volledig worden vergoed maar wél ten laste gaan van uw eigen risico. Dit geldt bij alle zorgverzekeraars.

De kosten worden door Atalmedial trombosezorg rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend. Hier hoeft u zelf niets voor te doen. Indien gewenst, kunt u met uw zorgverzekeraar afspreken uw eigen risico gespreid te betalen. Wilt u weten wat de exacte kosten van zelfmeten voor u zijn, dan kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.