INR-waarde bepalen

Het bepalen van de INR-waarde, een maat voor de stolbaarheid van uw bloed, werd in Nederland lange tijd uitsluitend gedaan door middel van een prik in de arm, ook wel venapunctie genoemd. Deze methode werd door sommige patiënten als onprettig ervaren. Mede daarom is Atalmedial trombosezorg overgestapt op de vingerprikmethode: met een klein prikje in uw vinger en slechts één druppel bloed wordt uw stollingswaarde bepaald, waarbij de uitslag direct beschikbaar is. Atalmedial trombosezorg maakt altijd gebruik van de vingerprikmethode indien dat mogelijk is.

Zo werkt de vingerprikmethode

.

.

.

.

Onze medewerker controleert uw gegevens, neemt bloed bij u af door middel van een vingerprik, bepaalt uw INR en stelt u een aantal belangrijke vragen. Hierna worden alle gegevens digitaal naar Atalmedial trombosezorg verstuurd.