Laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg

Elke dag verwerken wij meer dan 10.000 buisjes bloed voor diagnostisch onderzoek op verzoek van huisartsen, verloskundigen, instellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Hiermee is Atalmedial één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Daarnaast exploiteert Atalmedial één van de grootste trombosediensten van Nederland. Wij bieden, zowel via reguliere trombosezorg als via zelfmeten, begeleiding aan ruim 22.000 trombosepatiënten per jaar; van bloedafname tot advies over de benodigde dosering antistollingsmedicatie.

Het begint bij zeker weten

Atalmedial zet in op het kunnen bieden van betekenisvolle uitslagen. Een combinatie van laboratoriumgegevens en consultatie vanuit verschillende disciplines eventueel aangevuld met informatie vanuit de beeldvormende diagnostiek, levert meer toegevoegde waarde. De uitslag krijgt steeds meer invloed en betekenis en kan ook ingezet worden voor preventie:

“Het begint bij zeker weten”

Centraal Laboratorium Amsterdam

Atalmedial heeft in Amsterdam haar Centraal Laboratorium. Het Centraal Laboratorium Amsterdam is volledig gerobotiseerd, volgens de nieuwste technieken ingericht en biedt onderdak aan één van de grootste tracks klinische chemie in Europa. Daarnaast beschikt Atalmedial over diverse decentrale laboratoria die gevestigd zijn in de panden van de volgende ziekenhuizen:

  • Spaarne Gasthuis
  • Alrijne Zorggroep
  • Ziekenhuis Amstelland

Door dit centrale/decentrale netwerk aan laboratoria hebben wij de capaciteit om een grote hoeveelheid aanvragen te verwerken. Daarbij volgen wij het principe dat we ‘centraal doen wat kan en decentraal wat moet’.

Bloedafnamelocaties en locaties voor inleveren onderzoeksmateriaal altijd dichtbij

Voordat buisjes bloed op het laboratorium aankomen, zullen cliënten eerst bloed moeten afstaan. Om het onze cliënten zo makkelijk mogelijk te maken, bieden wij meer dan 180 afnamelocaties  verspreid over ons verzorgingsgebied. Op deze wijze willen wij het ongemak van onze cliënten zo klein mogelijk maken, doordat zij dichtbij huis of werk terecht kunnen voor bloedafname of het inleveren van ander onderzoeksmateriaal.

Transport

Vervolgens zorgt onze logistieke afdeling ervoor dat alle buisjes bloed – en eventuele andere onderzoeksmaterialen – van al die 180 afnamelocaties snel en veilig getransporteerd worden naar één van onze laboratoria. Het belang van een goede planning is hier ontzettend groot. Veelal moet een onderzoek binnen een paar uur na de bloedafname plaatsvinden, omdat het onderzoeksmateriaal anders niet meer afdoende is. Om dit alles in goede banen te leiden, is Atalmedial niet alleen gespecialiseerd in (bloed-)afname en onderzoek, maar ook in logistiek en transport.